baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ động phân tích, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch

Cập nhật ngày: 12/05/2016 - 03:39

Thế nhưng đây cũng là cơ hội để các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, bằng cách xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, đặc biệt là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Các thế lực thù địch vẫn hằng ngày, hằng giờ tung ra nhiều tài liệu, các bài viết, các ấn phẩm phản động… phát tán ở khắp nơi thông qua nhiều phương tiện thông tin, đặc biệt là internet. Đây là một hình thức chống phá cực kỳ nguy hiểm, bởi dung lượng thông tin lớn, có thể phát tán cả trong và ngoài nước; tốc độ truyền tin nhanh, chuyển tải đơn giản, truy nhập dễ dàng, dễ thỏa mãn nhu cầu nghe-nhìn.

Điều đáng lo ngại là phần lớn người sử dụng internet ở nước ta hiện nay là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nên những thông tin xấu sẽ có tác hại ghê gớm khi làm cho thế hệ trẻ có cái nhìn lệch lạc về lịch sử, xã hội và chủ trương, đường lối của Đảng. Lợi dụng hệ thống thông tin toàn cầu, các thế lực phản động nước ngoài đã và đang xây dựng khá nhiều trang thông tin có nội dung khiêu khích, lôi kéo, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Các trang tin này được thiết kế sử dụng tiếng Việt, với nhiều hình thức thông tin có tác dụng thu hút, lôi kéo người dân trong nước truy nhập vào, để rồi cài vào đó các thông tin có tính chất phản động, chống đối.

Ngày nay, thư điện tử (email) là một dạng dịch vụ không thể thiếu đối với người sử dụng internet. Mỗi ngày, có hàng triệu thư điện tử được truyền qua internet, do đó các phần tử phản động sử dụng danh sách email gửi các tài liệu chống đối ta với số lượng lớn. Đặc biệt, gần đây trên internet xuất hiện một số trang thông tin điện tử (website) tiếng Việt như: website của một số cơ quan thông tin chính thức nước ngoài, website của nhóm người Việt phản động lưu vong ở nước ngoài; website của một số cơ sở dịch vụ công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông nước ngoài… mang nội dung sai trái, phản động.

Họ biết rằng, sức mạnh của Đảng ta và chế độ XHCN là sự thống nhất, gắn bó giữa Đảng với Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, những phần tử cơ hội thù địch dùng nhiều “ngón đòn” tinh vi và xảo quyệt, phát tán nhiều tài liệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng tạo sự đối lập của Đảng và Nhà nước với nhân dân, tiến tới gạt bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.

Với kiểu lý luận lập lờ, họ đã không cắt nghĩa đầy đủ về sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội thông qua bộ máy Nhà nước. Thực chất những quan điểm thù địch này là biểu hiện cụ thể của thủ đoạn thâm độc, nham hiểm nhằm từng bước tạo ra sự mất lòng tin của dân với Đảng, dọn đường cho sự hình thành tư tưởng “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”…

Cần phải thấy rằng sự tác động của các thế lực thù địch sai trái thông qua internet đã làm cho nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp tới chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều nguy hiểm là các luồng thông tin xấu độc ấy sẽ tác động vào một bộ phận thanh niên, sinh viên và một số văn nghệ sĩ, trí thức khiến họ bị lung lạc niềm tin và có những hành động đi ngược lại lợi ích của dân tộc và nhân dân, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống đối Đảng, chống đối chế độ.

Những vấn đề nêu trên đây không phải cho đến nay các thế lực thù địch mới tiến hành, mà chúng đã đeo đuổi hàng chục năm nay, nhưng quyết liệt hơn trong những thời điểm đất nước có những sự kiện lớn. Nhất là như hiện nay, chúng ta đang chuẩn bị cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ những vấn đề nêu trên, chúng ta có thể thấy, mưu toan bao trùm của các thế lực thù địch là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, làm chệch mục tiêu phát triển đất nước, đường lối phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu cuối cùng là thay đổi chế độ XHCN ở nước ta. Vì vậy, chúng ta phải tỉnh táo nhận diện đúng, cảnh giác và vạch trần bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, không bất ngờ, hoảng hốt trước sự tấn công trên mặt trận chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch.

Mọi cán bộ, đảng viên cần bình tĩnh xem xét, phân tích và nhận rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà các thế lực thù địch đang ra sức chống phá, từ đó làm thật tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, vạch rõ sự gian trá cả về mặt lý luận và thực tiễn mà các thế lực thù địch đã rao giảng trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, cũng cần phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch với các ý kiến đóng góp của một số cử tri theo hướng xây dựng, gạn đục khơi trong, tâm huyết với con đường phát triển của đất nước; chủ động thực hiện các giải pháp để ngăn chặn và vô hiệu hóa mọi thủ đoạn tung tin, truyền bá những quan điểm sai trái trên internet, nhằm tạo ra sự “miễn dịch” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

T.M

(Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo điện tử, 1.4.2016)