Chủ tịch HĐND tỉnh đạt phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối  

Cập nhật ngày: 11/12/2018 - 16:11

BTNO - Chiều 11.12, tiếp tục ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá IX, Ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Ông Mai Văn Hải- Chánh văn phòng HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

* Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đạt 47 phiếu tín nhiệm cao và 2 phiếu tín nhiệm

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch HĐND tỉnh đạt số phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối (49/49 phiếu); Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đạt số phiếu tín nhiệm cao thứ hai: 47 phiếu và 2 phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả lấy phiếu.

Trước đó, các đại biểu cũng chia tổ thảo luận xong các nội dung Tờ trình được đọc trong buổi sáng nay.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu kết thúc buổi làm việc.

Sáng mai 12.12, ngày làm việc thứ ba cũng là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, các đại biểu HĐND sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo các sở Y tế, Công thương và Công an tỉnh.

Video: Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trả lời các cơ quan báo chí về vấn đề lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Tin, ảnh: Đức An

Video Clip: Hồng Thắm

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Nguyễn Thành Tâm

Chủ tịch HĐND

49

0

0

2

Phan Thị Điệp

Phó Chủ tịch HĐND

38

9

2

3

Nguyễn Thanh Phong

Phó Chủ tịch HĐND

37

12

0

4

Võ Văn Sớm

Trưởng ban VH-XH

43

5

1

5

Phạm Hùng Thái

Trưởng ban Pháp chế

42

6

1

6

Lê Anh Tuấn

Trưởng ban KT-NS

39

9

1

7

Mai Văn Hải

Chánh văn phòng HĐND

36

11

2

8

Phạm Văn Tân

Chủ tịch UBND

47

2

0

9

Trần Văn Chiến

Phó Chủ tịch UBND

28

18

2

10

Nguyễn Thanh Ngọc

Phó Chủ tịch UBND

34

15

0

11

Dương Văn Thắng

Phó Chủ tịch UBND

37

12

0

12

Lê Thành Công

Giám đốc Sở Công thương

28

19

2

13

Nguyễn Văn Đước

Giám đốc Sở Tài chính

27

18

4

14

Hoa Công Hậu

Giám đốc Sở Y tế

19

27

3

15

Nguyễn Thị Hiếu

Giám đốc Sở TN&MT

14

26

9

16

Phạm Thị Lan Hương

Giám đốc Sở KH&CN

22

23

4

17

Mai Thị Lệ

Giám đốc Sở GD&ĐT

26

21

2

18

Trang Văn Lý

Giám đốc Sở Ngoại vụ

24

25

0

19

Trương Văn Ngôn

Giám đốc Sở Xây dựng

36

12

1

20

Nguyễn Tri Phương

Giám đốc Công an tỉnh

18

24

6

21

Bùi Công Sơn

Giám đốc Sở KH&ĐT

36

13

0

22

Phan Văn Sử

Giám đốc Sở Nội vụ

35

13

1

23

Nguyễn Tấn Tài

Giám đốc Sở GTVT

37

12

0

24

Nguyễn Hồng Thanh

Giám đốc Sở VH,TT&DL

33

15

1

25

Võ Thanh Thủy

Giám đốc Sở LĐ,TB&XH

22

23

4

26

Trần Văn Minh Trí

Chánh Thanh tra tỉnh

31

16

2

27

Võ Đức Trong

Giám đốc Sở NN&PTNT

35

12

2

28

Nguyễn Văn Trứ

Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh

40

8

1