BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát công tác chăm lo cho thanh thiếu niên, trẻ em huyện Tân Biên

Cập nhật ngày: 13/03/2014 - 05:45

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nghĩa cùng lãnh đạo các ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Biên, hiện nay toàn huyện có 24.704 thanh niên, 28 cơ sở đoàn với 5064 đoàn viên và 22.729 trẻ em, trong đó 225 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong 2 năm 2012-2013, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc tạo lập môi trường sống an toàn, thân thiện, phát triển toàn diện cho thanh thiếu niên, trẻ em, UBND huyện Tân Biên đã triển khai cho các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển thanh thiếu niên tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2012-2020).

Quang cảnh buổi giám sát

Huyện đã tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu niên nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện dạy học cho các trường học để đảm bảo môi trường học tập của học sinh an toàn, thân thiện, góp phần vào việc phát triển toàn diện cho học sinh.

Tổng kinh phí dành cho các hoạt động trên là hơn 144 tỷ đồng, trong đó dùng để kiên cố hóa 140 phòng học, xây dựng 4 công trình trường chuẩn quốc gia, 4 công trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, trang cấp 32.459 bản sách các loại…

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ, công nhân viên chức trẻ được quan tâm, huyện đã cử 81 cán bộ đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên, 10 cán bộ đã hoàn thành chương trình trung, cao cấp chính trị, 190 người đang học các lớp đại học; 9 công chức, viên chức được bổ nhiệm mới ở độ tuổi dưới 33 tuổi.

Huyện cũng đã tổ chức dạy nghề, hướng nghiệp, tạo công ăn việc làm cho 1.216 lao động, vượt 21,6% so với nghị quyết của HĐND huyện đề ra.

Công tác chăm lo đến đời sống của thanh thiếu niên và trẻ em - nhất là ở các vùng sâu, biên giới được quan tâm. Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp phát thẻ BHYT, đạt 97,8%; 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp hàng tháng với số tiền 70 triệu đồng/năm.

Các cấp, các ngành cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ mỗi năm hơn 1 tỷ đồng cho các hoạt động tặng quà, trợ cấp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện huyện đang quy hoạch, xây dựng khu sinh hoạt, vui chơi giải trí, rèn luyện và phát triển khả năng cho thanh thiếu niên tại nhà văn hóa huyện với kinh phí dự toán hơn 26 tỷ đồng.

Tuy nhiên việc đầu tư các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em ở các nơi vùng sâu, vùng xa chưa được quan tâm đúng mức; nguồn vốn ủy thác cho thanh niên vay để làm kinh tế, giải quyết việc làm từ các chi nhánh ngân hàng còn thấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa làm công tác Đoàn ở các xã, thị trấn còn chưa được quan tâm…

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt đã phát biểu ghi nhận những mặt làm được, đồng thời chỉ ra những hạn chế mà huyện cần quan tâm để tiếp tục thực hiện tốt việc tạo lập môi trường sống an toàn, thân thiện, phát triển toàn diện cho thanh thiếu niên, trẻ em ở địa phương trong thời gian tới.

Đức Thịnh