BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch nước cảnh báo nguy cơ “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Cập nhật ngày: 30/04/2015 - 12:00


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, Long An án ngữ vị trí cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, có vị trí chiến lược, được các chuyên gia quân sự đánh giá: "Ai khống chế được tỉnh Long An, người đó ở thế thượng phong".

Với ý đồ đàn áp cách mạng miền Nam, qua các giai đoạn kháng chiến, địch luôn tập trung lực lượng cao nhất đánh phá Long An nhằm bảo vệ trung tâm đầu não và các căn cứ quân sự. Với thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng làng xã chiến đấu và các vành đai diệt Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Long An đã tiến công địch bằng nhiều mũi giáp công, linh hoạt và biến hóa; đồng thời kiên cường bám trụ, bảo đảm nhiệm vụ chiến trường và hành lang chiến lược. 

Thực hiện kế hoạch tấn công Sài Gòn mùa xuân năm 1975 của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Long An đã thực hiện các nhiệm vụ: phục vụ các đơn vị chủ lực trên hướng Tây và Nam Sài Gòn, tự giải phóng các khu vực trong tỉnh, đưa lực lượng trực tiếp tham gia chiến dịch tấn công Sài Gòn.

Phát động phong trào "toàn dân đánh giặc," Long An đã huy động sức lực, tinh thần, ý chí của quần chúng nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, làm nên thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Sau 30-4-1975, cùng cả nước bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, với tinh thần năng động sáng tạo, Long An thực hiện nhiều giải pháp kinh tế xã hội, xây dựng thành công nhiều vùng kinh tế trọng điểm, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện. Phấn đấu thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020, hiện Long An đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, sản lượng lương thực đạt 2,8 triệu tấn. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Nam Việt, Bí thư Tỉnh ủy Long An đã nêu rõ, để có được ngày toàn thắng, Đảng bộ và nhân dân Long An mãi tri ân hàng chục nghìn anh hùng, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, các tập thể, cá nhân đã hy sinh xương máu, đóng góp cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Chiến tranh đã lùi xa nhưng bản hùng ca đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn vang vọng, phát huy hào khí, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Long An trên bước đường hội nhập và phát triển. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các lãnh tụ tiền bối của Đảng, các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng, vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực, thành quả của Long An trong cả hai thời kỳ giữ nước và dựng nước, đặc biệt trong Đại thắng mùa Xuân 1975; góp phần mang đến hòa bình thống nhất cho đất nước, Bắc-Nam sum họp một nhà. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, 40 năm đã trôi qua, ngày nay cục diện thế giới và khu vực đã có thay đổi to lớn, tình hình diễn biến hết sức phức tạp; đặc biệt là tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông rất gay gắt. 

Các thế lực thù địch vẫn đẩy mạnh các hoạt động diễn biến hòa bình, gây bạo loạn, lật đổ, mất ổn định chính trị-xã hội, thúc đẩy "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp đổi mới của nhân dân. Trong khi khẳng định những thành tựu rất quan trọng đã đạt được, chúng ta cũng cần phải nghiêm túc nhận thức rõ những hạn chế yếu kém còn tồn tại để tập trung khắc phục. 

Đó là, kinh tế phát triển thiếu bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp; Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm được hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn còn điểm yếu, cản trở sự phát triển; nhiều vấn đề bức xúc chậm được giải quyết; tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, tệ quan liêu tham nhũng lãng phí, thiếu trách nhiệm còn nghiêm trọng, chậm được đẩy lùi, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. 

Trước tình hình đó, để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải nỗ lực cao, mang tinh thần tiến công của Đại thắng mùa Xuân 1975 vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước thời kỳ mới. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải noi gương đồng bào, đồng chí, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân để làm việc, phấn đấu. 

Mỗi người Việt Nam yêu nước, cả ở trong nước và đồng bào ở nước ngoài phải cùng nhau đoàn kết, chung sức chung lòng, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai cùng bạn bè quốc tế và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. 

Chủ tịch căn dặn, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân Long An phát huy truyền thống và hào khí chiến thắng ngày 30-4-1975 lịch sử, cần tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện, khuyến khích phát triển mạnh mẽ mọi thành phần kinh tế, phát huy các tiềm năng thế mạnh của tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển những lĩnh vực, những sản phẩm có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, phát triển mạnh kinh tế biển, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt chương trình nông thôn mới, phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả bền vững. 

Cùng với phát triển kinh tế, Long An cần hết sức quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, yếu tố có ý nghĩa quyết định là Đảng bộ Long An cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh. Trước mắt cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc cả chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, chuẩn bị tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, góp phần cho việc thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Nguồn TTXVN