BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch nước chúc Tết tới đồng bào cả nước

Cập nhật ngày: 14/02/2010 - 09:23

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước!
Năm 2009 vừa qua, nhờ nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đất nước đã từng bước vượt qua khó khăn do những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu và thiên tai, dịch bệnh gây ra, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Thắng lợi đó, một lần nữa, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định những chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sức mạnh nội lực của đất nước chúng ta.
Thời khắc giao thừa đã điểm, năm Canh Dần bắt đầu. Tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
Tôi gửi tới nhân dân các dân tộc trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nhà nước và nhân dân Việt Nam cảm ơn những tình cảm hữu nghị, sự hợp tác thiết thực của các nước, các tổ chức quốc tế và sẽ làm hết sức mình vì sự thịnh vượng, phát triển chung của các dân tộc.
Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước!
Năm 2010 - năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm (2006-2010) và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; cũng là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn: 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 65 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… chúng ta phải huy động tối đa các nguồn lực và khả năng lao động, học tập, sáng tạo với hiệu quả cao nhất, thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Quốc hội khoá XII đã đề ra.
Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tăng cường đoàn kết, chung sức chung lòng, chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.
Mừng xuân mới, thắng lợi mới!

BTNO