BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch nước đề nghị miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cập nhật ngày: 06/04/2016 - 08:55

Tờ trình số 03 (ký ngày 6/4) của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa trình bày trước Quốc hội căn cứ Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước kính trình Quốc hội chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Tờ trình cũng nêu: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII, ông Nguyễn Tấn Dũng - Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XI - được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Nguyễn Tấn Dũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay do nhu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội Đảng lần thứ XII để kiện toàn bộ máy tổ chức, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Trong buổ sáng nay, các đại biểu Quốc hội làm việc tại mỗi đoàn để thảo luận về việc miễn nhiệm Thủ tướng. Đầu giờ chiều nay, tại hội trường, UB Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau đó sẽ báo cáo giải trình về các ý kiến của đại biểu.

Quy trình bỏ phiếu, thông qua Nghị quyết công nhận kết quả miễn nhiệm sẽ hoàn tất trong ngày.

Nguồn Dân trí