BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch nước: Góp ý thẳng thắn cho văn kiện ĐH Đảng

Cập nhật ngày: 29/03/2010 - 09:02

Tại buổi nói chuyện với các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long - câu lạc bộ dành cho cán bộ hưu trí đầu tiên của cả nước -ngày 29.3 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn các bậc lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí có nhiều cống hiến, kinh nghiệm "tiếp tục tích cực đóng góp ý kiến thẳng thắn và tâm huyết vào các văn kiện của Đảng".

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương vừa kết thúc hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương cũng thảo luận về phương hướng công tác nhân sự Trung ương khóa XI; về số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng và một số vấn đề khác.

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và những năm tới vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với kinh nghiệm cùng sự đồng lòng, nhất trí của nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch nước tin rằng đất nước sẽ tiếp tục vượt qua thử thách và đạt được thành tựu to lớn hơn nữa.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn nhiều gian nan. Chúng ta phải khơi dậy lòng tự hào về đất nước, về Đảng quang vinh, về quân đội anh hùng qua các đợt kỷ niệm trọng đại năm nay". 

(Theo TTXVN)