BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao giải thưởng Nhà nước về VHNT và danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú

Cập nhật ngày: 28/05/2012 - 12:57

Vừa qua, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú do Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự buổi lễ và trực tiếp trao tặng giải thưởng cho các tác giả và nghệ sĩ được phong tặng.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Bằng chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm,  công trình đoạt Giải thưởng Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chúc mừng và chia vui với các văn nghệ sĩ được trao tặng giải thưởng và danh hiệu; đồng thời khẳng định, trong những năm tháng đấu tranh gian khổ vì độc lập và tự do của Tổ quốc, văn học nghệ thuật đã có những đóng góp to lớn, làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, văn học và nghệ thuật tiếp tục đóng vai trò quan trọng, góp phần khơi nguồn và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, bảo tồn và phát triển nền văn hiến, xây dựng nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, mới đây, văn nghệ sĩ cả nước đã vui mừng đón nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân do Đảng và Nhà nước trao tặng cho những tác phẩm xuất sắc và những văn nghệ sĩ có những đóng góp lớn với đất nước. Niềm vui đó được nhân lên khi có thêm nhiều tác phẩm và văn nghệ sĩ được trao tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vui mừng trước sự lớn mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ. Đất nước ngày càng có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc, nhiều văn nghệ sĩ tài năng, tâm huyết, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam ngày nay, nhất là thế hệ trẻ, nhất định sẽ kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, thành tựu của nền văn học nghệ thuật cách mạng, sáng tạo ngày càng nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, xứng tầm với những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu và mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Trong đợt xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật lần thứ 3 và phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 7 này, đã có 128 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình được tặng giải thưởng Nhà nước về VHNT. Có 356 nghệ sĩ được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Quá trình lựa chọn tác giả, tác phẩm được thực hiện khách quan, chính xác, đúng thủ tục từ cấp cơ sở tới Trung ương, thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các văn nghệ sĩ, văn học, nghệ thuật.

Theo Cpv