BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp của Hội đồng bầu cử quốc gia

Cập nhật ngày: 30/01/2016 - 05:28

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Trong thời gian vừa qua, Hội đồng bầu cử Quốc gia, các tiểu ban giúp việc, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan hữu quan đã hoàn thành về cơ bản việc ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử, tổ chức nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền cũng như triển khai các công tác chuẩn bị nhân sự và xử lý khiếu nại, tố cáo; công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử. 

Tại phiên họp lần này, Hội đồng bầu cử quốc gia tập trung thảo luận, xem xét Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới; dự kiến chương trình, nội dung và phân công chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp 2016-2021. 

Dự kiến, trong tháng 2 và 3-2016, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (vào ngày 2-2); hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử; thông qua nguyên tắc phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương; cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Hội đồng bầu cử quốc gia cũng sẽ chỉ đạo việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; phối hợp chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai; ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi địa phương; triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Chuyên trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia cũng sẽ sớm được hoàn thiện, đăng tải công khai các nội dung liên quan đến nhân dân. 

Cũng tại Phiên họp, Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, thảo luận, thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

Nguồn TTXVN