Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Cập nhật ngày: 18/03/2016 - 05:21

Ông Claude Bartolone, sinh tại Tunis ngày 29-7-1951, mẹ là người Malta, bố là người Italy, Claude Bartolone tới Pháp năm lên 9 tuổi. 

Cha mẹ ông, cùng với 3 người con, đến sinh sống tại thành phố Pré-Saint-Gervais ở tỉnh SeineSaint-Denis.

Ông Claude Bartolone, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Đức Tám-TTXVN)

Đi học tại một trường học đề cao các giá trị nền Cộng hòa, ông nhận bằng cử nhân toán rồi sau đó trở thành cán bộ trong ngành công nghiệp dược phẩm.

Ông tham gia Đảng xã hội tại Pré-Saint-Gervais trước khi đảm nhiệm nhiệm kỳ đầu tiên tại cơ quan hành chính thành phố năm 1977. 

Năm 1981, ông được bầu là đại biểu Quốc hội và trở thành một trong những đại biểu trẻ nhất. Năm 1995, ông được bầu lại là đại biểu và trở thành thị tr ưởng của Pré-Saint-Gervais. 

Ba năm sau, ông được bổ nhiệm là Bộ trưởng ủy quyền phụ trách Đô thị trong Chính phủ của Thủ tướng Lionel Jospin.

Năm 2008, ông Claude Bartolone được bầu là Chủ tịch Hội đồng tỉnh Seine-Saint-Denis. Ông coi giáo dục, hài hòa xã hội và phát triển kinh tế là những ưu tiên lớn của m ình.

Ông Claude Bartolone đã đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội (từ 2-4-1992 đến 1-4-1993), tiếp đó là Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề văn hóa, gia đình và xã hội (từ ngày 17-6-1997 đến 1-4-1998).

Từ tháng 6 đến tháng 12-2011, ông Claude Bartolone đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Ủy ban điều tra nghị viện về các khoản nợ và sản phẩm tài chính có nguy cơ của các địa phương và các cơ quan địa phương. 

Ủy ban này đã được Quốc hội nhất trí thành lập theo sáng kiến của ông. Báo cáo của ông cũng đã được các thành viên của Ủy ban điều tra nhất trí thông qua.

Ngày 26-6-2012, ông Claude Bartolone được bầu là Chủ tịch Quốc hội.

Nguồn Vietnam+