Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Ban Kinh tế T.Ư 

Cập nhật ngày: 01/02/2020 - 09:03

Chiều 31-1, tại Hà Nội, trong không khí đầu xuân năm mới, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, làm việc tại Ban Kinh tế T.Ư. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng là lãnh đạo các cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ QH và lãnh đạo, cán bộ Ban Kinh tế T.Ư.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc.Ảnh: HOÀNG QUỲNH

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Kinh tế T.Ư lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho một năm mới thành công. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện tất cả các lĩnh vực của đất nước. Trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn xác định quan điểm nhất quán: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Đảng ta coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, vì kinh tế đóng vai trò nền tảng, quan trọng hàng đầu trong phát triển đất nước. Nếu kinh tế không phát triển nhanh, bền vững, thì đất nước không thể giàu mạnh, không có điều kiện thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhân dân không thể có cuộc sống ấm no, hạnh phúc...

Chủ tịch QH đề cập những thành tựu quan trọng của đất nước trong năm 2019. Đồng thời cho rằng, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhiều mô hình tổ chức có sự thay đổi. Việc tái lập Ban Kinh tế T.Ư cho thấy tầm quan trọng của công tác tham mưu với Đảng về những vấn đề kinh tế. Ban Kinh tế T.Ư đã tham mưu, giúp Ban Chấp hành T.Ư Đảng ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn; giúp Bộ Chính trị đưa ra nhiều quyết sách về chính trị để giải quyết các vấn đề về kinh tế.

Thời gian qua, Ban Kinh tế T.Ư được giao chủ trì xây dựng sáu đề án, đến nay đã hoàn thành năm đề án, còn một đề án đang được hoàn thiện lại; chủ trì xây dựng ba kết luận, hai nghị quyết. Đó là những đề án về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đề án phát triển kinh tế tư nhân; đề án sắp xếp, đổi mới lại doanh nghiệp nhà nước; đề án về chính sách công nghiệp quốc gia, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… Chủ tịch QH đánh giá cao vai trò của Ban Kinh tế T.Ư và cho rằng, những đề án nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban Kinh tế T.Ư đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm định, tham gia ý kiến vào những đề án trình Bộ Chính trị; phối hợp rất tốt với các cơ quan của QH, hai bên sử dụng nguồn tư liệu, phân tích, đánh giá để bổ sung cho nhau.

Chủ tịch QH nhấn mạnh: Năm 2020 với nhiều sự kiện lớn của đất nước, là năm Việt Nam đảm nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các nước Đông - Nam Á (AIPA). Trong năm 2020 sẽ diễn ra đại hội đảng từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh để tiến tới Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu QH, bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Vì thế, khối lượng công việc cần giải quyết trong năm 2020 rất lớn. Chủ tịch QH đề nghị Ban Kinh tế T.Ư phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, khắc phục hạn chế để hoạt động ngày càng toàn diện hơn, chất lượng hơn; cần tiếp tục chủ động nghiên cứu những vấn đề lớn về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để kịp thời tham mưu giúp Đảng, Nhà nước ban hành chính sách để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong đổi mới quản lý kinh tế và giải quyết khó khăn, bất cập.

Chủ tịch QH đề nghị: Ban Kinh tế T.Ư cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và kiện toàn bộ máy; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động... Đề nghị Ban Kinh tế T.Ư phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn QH, Văn phòng và các Ủy ban của QH; thực hiện cơ chế trao đổi thông tin, tham gia đóng góp ý kiến, hoàn thiện báo cáo thẩm tra của các cơ quan của QH, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình nêu rõ, thời gian qua, Ban Kinh tế T.Ư luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động của Ban trong những năm qua, nhất là trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn QH, Văn phòng và các Ủy ban của QH. Ban Kinh tế T.Ư tiếp thu những chỉ đạo của Chủ tịch QH; những góp ý của các cơ quan của QH để hoạt động của Ban ngày càng toàn diện, có chất lượng cao hơn.

Nguồn nhandan