baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 1

Cập nhật ngày: 21/07/2011 - 09:10

Chủ tịch Quốc hội khoá XII Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc kỳ họp.

Sáng 21.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII.

Dưới đây toàn văn bài phát biểu:

"Kính thưa Quốc hội,

Thưa các vị khách quý,

Thưa các vị đại biểu,

Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,

Hôm nay, Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất. Thay mặt Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý, các vị trong Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã đến dự phiên khai mạc.

Nhiệt liệt chào mừng các vị vừa được cử tri cả nước tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội từ mọi miền đất nước về dự kỳ họp; và xin gửi đến toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Thưa các vị đại biểu,

Ngày 22.5.2011 vừa qua, cử tri cả nước với trách nhiệm và tình yêu đất nước đã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Diễn ra vào thời điểm ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng kết thúc thắng lợi, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua đưa nghị quyết vào cuộc sống, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp với 99,52% cử tri đi bỏ phiếu, bầu một lần lựa chọn đủ 500 đại biểu Quốc hội tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho ý chí và trí tuệ của cả dân tộc.

Cuộc bầu cử đã bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đây là thắng lợi to lớn, khẳng định bước tiến mới trong quá trình sinh hoạt dân chủ của nước ta, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân, trình độ dân trí, sự gắn bó và niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Tôi đề nghị Quốc hội nhiệt liệt biểu dương tinh thần làm chủ xây dựng đất nước của đồng bào, chiến sĩ cả nước; nhiệt liệt chào mừng thắng lợi to lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Thưa các vị đại biểu,

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở kế thừa, không ngừng phát huy những thành quả và kinh nghiệm của các khoá trước, Quốc hội khoá XII đã tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, đạt được những tiến bộ rất quan trọng trong việc thực hiện cả ba chức năng cơ bản: lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân cả nước.

Thành công của Quốc hội khoá XII tiếp tục bổ sung và khẳng định những thành quả và kinh nghiệm hơn 65 năm hoạt động vẻ vang của Quốc hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tạo tiền đề để Quốc hội khoá XIII và các khoá tiếp theo tiếp tục đổi mới và phát triển.

Thưa các vị đại biểu,

Trong những tháng đầu năm 2011, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu.

Tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,57%, giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 30,3%, gấp hơn 3 lần chỉ tiêu kế hoạch đề ra; nhập siêu và chỉ số giá tiêu dùng bước đầu có chiều hướng giảm. Thu ngân sách tăng khá; thị trường ngoại hối có chuyển biến tích cực. An sinh xã hội, tạo việc làm được quan tâm. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác phát triển; Việt Nam tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2011 còn không ít khó khăn, thách thức. Nền kinh tế phát triển chưa ổn định, tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát vẫn ở mức cao. Sản xuất, kinh doanh chịu nhiều tác động bất lợi do mặt bằng lãi suất cao và việc thu hút vốn đầu tư giảm. Thị trường chứng khoán sụt giảm, thị trường bất động sản diễn biến bất thường. Đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn. Tai nạn giao thông còn khá nghiêm trọng; trật tự an toàn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề bức xúc...

Tình hình này đòi hỏi chúng ta trong thời gian tới phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động nắm bắt và tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, yếu kém, tiếp tục có giải pháp thích hợp để đưa đất nước phát triển ổn định, bền vững hơn trong những tháng cuối năm 2011 và những năm sau.

Thưa các vị đại biểu,

Theo chương trình nghị sự, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội khoá XIII; quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước. Đây là công việc rất quan trọng, có ý nghĩa và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy nhà nước trong suốt cả nhiệm kỳ.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; thảo luận và thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 và Nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011; xem xét Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.

Xem xét Tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Thưa các vị đại biểu,

Quốc hội khoá XIII hoạt động trong bối cảnh đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tạo nền tảng để đến 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng phải đương đầu với không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi Quốc hội khoá XIII phải đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, phấn đấu đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước.

Là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XIII và diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với những nội dung hết sức quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước trong suốt nhiệm kỳ, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn và quyết định, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII.

Xin trân trọng cảm ơn.

(Theo TTXVN/Vietnam+)