BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch Quốc hội: Tiếp tục chuẩn bị các nội dung kịp cho Kỳ họp thứ 7 

Cập nhật ngày: 23/04/2024 - 21:25

Sau phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu sớm ban hành các kết luận và tiếp tục chuẩn bị các nội dung cho kịp Kỳ họp thứ 7.

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh khi phát biểu bế mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 23/4.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, tại phiên họp lần này Tổng Thư ký Quốc hội đã kịp thời ban hành thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với từng nội dung.

"Những nội dung còn lại, Tổng Thư ký Quốc hội sớm trình cho ý kiến phát hành để các cơ quan có cơ sở tổ chức thực hiện. Đồng thời tiếp tục chuẩn bị các nội dung kịp cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội", ông Vương Đình Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Duy Linh)

Điểm lại những kết quả của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, về công tác lập pháp, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về hai nhóm vấn đề chính.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Nội dung này sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định vào Kỳ họp thứ 7.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, gồm: Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tính đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với 21/24 dự án luật sẽ trình Quốc hội thảo luận lần đầu hoặc xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Đối với các nội dung còn lại, theo ông Vương Đình Huệ, sẽ chuyển sang phiên họp thường kỳ tháng 5 là dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng; dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

"Căn cứ vào kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, gửi đến đại biểu Quốc hội theo quy định. Nội dung nào xong rồi các cơ quan cố gắng gửi sớm cho đại biểu nghiên cứu", Chủ tịch Quốc hội nói.

Về công tác giám sát, ông Vương Đình Huệ nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào 4 báo cáo giám sát.

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Tinh thần 2025 là năm cuối nhiệm kỳ nên chỉ tập trung giám sát tối cao 1 chuyên đề với Quốc hội và 1 chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giảm bớt nội dung liên quan giám sát chuyên đề", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023; Xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội việc thực hiện nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.

"Trên cơ sở ý kiến bước đầu này, các cơ quan hoàn thiện báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu, xem xét khi thông qua dự Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ", Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

Nguồn VTC News


  • Chuỗi cửa hàng Face Wash Fox rửa mặt công nghệ cao lần đầu xuất hiện