Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 30/07/2020 - 20:22

BTNO - Chiều 30.7, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập lây lan trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh về phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khoẻ nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn...

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế, trước hết là công cụ, phương tiện, vật tư phục vụ cho xét nghiệm trên diện rộng nếu cần thiết, cán bộ, lực lượng chuyên môn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Khẩn trương tổ chức xét nghiệm các nhóm đối tượng theo Công văn số 1713 ngày 29.7.2020 của UBND tỉnh và tổ chức cách ly, điều trị theo đúng quy định.

Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh tham mưu UBND tỉnh mức nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng mức nguy cơ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 16 ngày 31.3.2020 và Chỉ thị số 19 ngày 24.4.2020.

Sở Công Thương đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng, tăng cường công tác quản lý không để thiếu hàng, sốt giá.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND huyện, thị xã, thành phố đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối họp với Sở Y tế và các địa phương tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, có phương án phù hợp, bảo đảm an toàn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phải khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của địa phương mình, đáp ứng yêu câu phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn đề nghị Uỷ ban ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong dân tộc, tôn giáo, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vận động nhân dân rà soát, hỗ trợ các trường hợp đi về vùng có dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Hy Uyên