BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh: Đẩy mạnh cải cách hành chính hơn nữa

Cập nhật ngày: 16/02/2012 - 12:05

Ngày 15.2.2012, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì hội nghị.

Đầu năm 2011, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC trên địa bàn tỉnh; 19 sở, ngành và 9 huyện, thị đã xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch CCHC với các nội dung chính: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, các thủ tục hành chính, chế độ công vụ, công chức, tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và TCVN ISO 9001:2008, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và cán bộ, công chức đối với công tác CCHC. Tỉnh đã ban hành 41 văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC các lĩnh vực; thành lập Ban chỉ đạo, tiến hành kiểm tra, rà soát 101 văn bản, kiến nghị bãi bỏ 2 văn bản; tự kiểm tra 38 văn bản, phát hiện 3 văn bản trái pháp luật; Sở Tư pháp kiểm tra theo thẩm quyền 140 văn bản, phát hiện 3 văn bản trái pháp luật. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn toàn tỉnh đến cuối năm 2011 đã công bố là 1.662 TTHC, trong đó đã nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC gồm 636 TTHC.

Khen thưởng các tập thể tiêu biểu

Trên địa bàn tỉnh có 100% sở, ngành; huyện, thị; xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đã thực hiện mô hình một cửa hiện đại đối với UBND Thị xã và 3 huyện Hoà Thành, Gò Dầu và Trảng Bàng. Hầu hết các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiến hành cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; quy định rõ nhiệm vụ của 1.664 CBCC. Tỉnh có 968/1.029 CBCC cấp xã đạt chuẩn (94%).

Các sở, ngành tiến hành ứng dụng văn phòng điện tử trong quản lý điều hành; các huyện, thị áp dụng phần mềm TICoffice và eoffice; riêng cấp xã hiện còn khó khăn cả về cơ sở vật chất và trình độ sử dụng công nghệ thông tin của đội ngũ CBCC.

Qua một năm thực hiện chương trình hành động về CCHC, toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, có những chuyển biến tiến bộ rõ nét. Thực hiện CCHC giúp cho việc quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, các đơn vị thuận tiện, có hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH của toàn tỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thuỷ ghi nhận, biểu dương những kết quả trong thực hiện CCHC của các cấp, các ngành, các đơn vị và cá nhân trong năm 2011. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về CCHC. Phải thực sự coi CCHC là một nhiệm vụ quan trọng, là khâu đột phá trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại cũng như trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế tỉnh nhà.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân có sáng kiến, thành tích trong thực hiện CCHC.

KHẮC LUÂN