BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh: Làm việc với lãnh đạo Thị xã, đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị loại III

Cập nhật ngày: 16/02/2011 - 06:23

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tại cuộc họp

(BTNO) – Chiều 16.2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì cuộc họp với UBND thị xã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU và Kết luận số 13-KL/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển Thị xã.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND Thị xã cho biết, từ khi có Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12.7.2002 của Tỉnh uỷ, Thị xã đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2015, Thị xã có được nền tảng của đô thị loại III, tạo được những điều kiện cần thiết để phấn đấu đến năm 2020 trở thành thành phố văn minh, hiện đại - xanh, sạch, đẹp, thực sự là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hoá – xã hội của tỉnh.

Sau 8 năm thực hiện, dù đã đạt được những bước tiến đáng kể, nhưng lãnh đạo UBND Thị xã cũng nhìn nhận rằng, tốc độ, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; chưa mở rộng và phát triển được những ngành, những lĩnh vực có giá trị tăng cao. Hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển chậm; cơ sở vật chất, quy mô, chất lượng hoạt động sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội vùng nông thôn còn hạn chế.

Tốc độ đô thị hoá chậm, chỉ mới đạt 2/6 tiêu chí của đô thị loại III là tiêu chí về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và kiến trúc cảnh quan đô thị. Do khó khăn về vốn, nên việc đầu tư để nâng xã Ninh Sơn và xã Ninh Thạnh trở thành phường chưa thực hiện được.

Tốc độ tăng thu ngân sách hằng năm chỉ đạt 13,1%, cân đối ngân sách gặp nhiều khó khăn, không đủ nguồn để đảm bảo hết các nhiệm vụ được giao, không đáp ứng yêu cầu chi cho đầu tư phát triển…

Lãnh đạo UBND Thị xã kiến nghị lãnh đạo tỉnh và Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ, trong phân cấp quản lý ngân sách, đề nghị xem xét điều chỉnh tăng tỷ lệ điều tiết để lại cho ngân sách Thị xã và xã, phường nhằm tạo thế chủ động trong điều hành ngân sách. Tăng tỷ lệ bố trí chi đầu tư XDCB cao hơn trong tỷ lệ chi thường xuyên. Trước mắt, xem xét hỗ trợ, cấp phát vốn đầy đủ, kịp thời để thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung Thị xã, chuẩn bị thủ tục và đi vào quy hoạch chi tiết 10 phân khu chức năng khu vực nội thị để công bố, tạo điều kiện cho công tác kêu gọi đầu tư; lập kế hoạch nâng cấp đô thị, chiến lược phát triển đô thị và kế hoạch bảo vệ môi trường; mở rộng cơ chế, tạo điều kiện cho Thị xã tiếp cận các nguồn vốn vay như ODA, FDI, Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh, nguồn vốn của Bộ Tài chính… để đầu tư xây dựng các công trình, nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu tái định cự, một số công trình trọng điểm về giao thông, về nước thải trong danh mục công trình thực hiện giai đoạn 2011 – 2015.

Phó Chủ tịch UBND Thị xã trình bày những khó khăn trong việc hoàn thành các tiêu chí nền tảng của một đô thị loại III

Trong phân cấp quản lý cán bộ, đề nghị phân cấp mạnh để Thị xã có thể quyết định việc tuyển dụng, điều động, bố trí sử dụng cán bộ trong phạm vi quản lý. Đề nghị tăng chỉ tiêu biên chế giao hằng năm từ 5- 10% so với biên chế giao năm 2010…

Trong phân cấp quản lý đầu tư xây dựng, Thị xã đề nghị tỉnh xem xét tính chất đặc thù, phân cấp cho UBND Thị có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với một số lĩnh vực, quy mô đầu tư ngoài cụm công nghiệp.

Tiếp tục xem xét kiến nghị Chính phủ xác định lại mức độ khó khăn của địa bàn Thị xã để áp dụng tăng thời hạn miễn thuế từ 3 đến 7 năm và các ưu đãi khác đối với các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng để khuyến khích đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp…

Sau khi lắng nghe các kiến nghị của Thị xã, lãnh đạo các sở, ngành đóng góp ý kiến, tư vấn cho Thị xã có biện pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt tất cả các tiêu chí của một đô thị loại III vào năm 2015.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ biểu dương những nỗ lực của Thị xã trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các sở, ngành tích cực hỗ trợ Thị xã. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ sẽ tiến hành sơ kết 8 năm xây dựng và phát triển Thị xã, nhằm xác định các giải pháp hoàn thành cho được Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX là Phấn đấu đến năm 2015 đưa Thị xã Tây Ninh trở thành đô thị loại III và đến năm 2020 tỉnh Tây Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu ‘Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’, vững bước trên con đường xây dựng CNXH”.

Đặng Hoàng Thái