BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy: Kiểm tra tình hình cất nhà, chòi trên đất lâm nghiệp ở xã Tân Hoà, Tân Châu

Cập nhật ngày: 22/05/2013 - 05:52
HTML clipboard

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ kiểm tra tại điểm Trường tiểu học P25

(BTN) - Ngày 20.5.2013, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ tổ chức kiểm tra tình hình người dân bao, lấn chiếm cất nhà, chòi sinh sống và canh tác trên đất lâm nghiệp tại xã Tân Hoà huyện Tân Châu. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh liên quan và lãnh đạo huyện Tân Châu. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại khu vực P25 (quận 10) thuộc ấp Suối Bà Chiêm; Khu dân cư ấp Suối Bà Chiêm và Khu dân cư ấp Cây Khế, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo xã Tân Hoà.

Báo cáo của xã Tân Hoà cho biết trên địa bàn xã có 427 hộ gia đình (1.906 người) cất nhà, chòi trên đất lâm nghiệp. Tại khu vực P25 có 100 hộ, trong đó có 52 hộ là Việt kiều hồi hương, bao chiếm tổng cộng 858.904 m2 đất lâm nghiệp. Tại ấp Cây Khế có 108 hộ, trong đó có 41 hộ là Việt kiều hồi hương, bao chiếm tổng cộng 136.860m2 đất lâm nghiệp. Còn lại là các hộ bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp ở các khu vực khác trên địa bàn xã, gồm: Khu vực xóm Chuột 16 hộ; Bưng Bàng 4 hộ; Cầu Sắt 76 hộ; khu vực cầu Sài Gòn 45 hộ; Bàu Lùn 3 hộ…

Căn cứ tình hình thực tế và thời gian người dân định cư, xã Tân Hoà đề nghị cần phải di dời 203 hộ (883 người); còn lại 224 hộ (1.023 người) đã có cuộc sống ổn định, đề nghị cho được định cư tại chỗ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ yêu cầu: Chính quyền xã Tân Hoà và đơn vị chủ rừng cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, bảo vệ rừng, không để người dân tiếp tục bao, lấn chiếm, phá rừng làm rẫy; những trường hợp đã bao, lấn chiếm phải giữ nguyên hiện trạng để bàn bạc hướng giải quyết, di dời trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến, đề nghị của lãnh đạo xã Tân Hoà và huyện Tân Châu và đề nghị địa phương cần có tờ trình cụ thể đối với từng trường hợp, từng khu vực và xây dựng dự án chung; coi trọng công tác tuyên truyền vận động để người dân chấp hành các chủ trương về di dời trả lại đất lâm nghiệp cho việc trồng rừng khi tỉnh có quyết định chính thức.

KHẮC LUÂN