BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên: Cải cách hành chính gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng của ngành Nội vụ

Cập nhật ngày: 02/02/2010 - 05:20

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 tổ chức vào sáng 2.2, lãnh đạo Sở Nội vụ Tây Ninh nhận định, năm vừa qua, tuy có những khó khăn nhất định trong bối cảnh chung của đất nước và là năm đầu tiên Sở thực hiện quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, nhưng với sự nỗ lực của cán bộ công chức, các mặt công tác đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trong năm 2009, Sở Nội vụ đã làm tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; báo cáo Bộ Nội vụ kế hoạch phân bổ biên chế và trình UBND tỉnh phân bổ kịp thời, đúng kế hoạch biên chế năm 2009 cho các đơn vị sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã; nâng lương thường xuyên cho 1.253 trường hợp, nâng lương trước thời hạn cho 81 trường hợp do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; công nhận kết quả xét chuyển loại viên chức cho 401 trường hợp…

Tuyển dụng 211 công chức dự bị cho các cơ quan, đơn vị (kể cả khối Đảng, đoàn thể), bổ sung thêm vào biên chế được 127 công chức dự bị cho khối hành chính nhà nước; công nhận kết quả tuyển dụng cho các đơn vị sự nghiệp 697 trường hợp; tiếp nhận 114 sinh viên tạo nguồn. Đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước và chính trị do UBND tỉnh giao, với tổng kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng gần 4,5 tỷ đồng. Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh mở 2 lớp đào tạo tiếng Khmer cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là cán bộ, công chức cấp xã (lớp 1 gồm 24 học viên; lớp 2 gồm 45 học viên). Phối hợp với Ban quản lý dự án ADB - Bộ Nội vụ mở 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành đối với chức danh Chủ tịch UBND cấp xã (lớp 1 gồm 48 người; lớp 2 gồm 52 người); phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2009 (với 61 người tham dự).

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện kịp thời bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2004-2011; bầu cử bổ sung các chức danh HĐND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc trợ cấp khó khăn cho sinh viên tạo nguồn và cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn (trợ cấp thêm mỗi tháng 90.000đ trong 3 tháng cuối năm 2008 và 4 tháng đầu năm 2009).

Ông Vũ Xuân Khoan – Phó Vụ trưởng cơ quan phía Nam của Bộ trao Cờ thi đua cho Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ Tây Ninh) và tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính ở địa phương, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và huyện, thị xã về việc xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2009. Ngoài việc thực hiện cơ chế một cửa, tỉnh đang thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh và xây dựng thí điểm “mô hình một cửa điện tử” tại UBND Thị xã Tây Ninh; đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai tại UBND cấp xã.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, hiện vẫn còn một thực trạng mà ngành Nội vụ cần phải có những giải pháp hiệu quả tham mưu cho UBND tỉnh trong thời gian tới, đó là tình trạng thiếu cán bộ từ tỉnh đến huyện, xã và chảy máu chất xám; cán bộ cơ sở, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thiếu chuyên môn, nghiệp vụ, ít người biết ngoại ngữ, trong đó có tiếng Khmer – cần thiết cho một tỉnh biên giới giáp với Campuchia. Trong công tác cải cách hành chính, vẫn còn tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu; công tác thi đua khen thưởng chưa mạnh về chất.

Chủ tịch Nguyễn Văn Nên cho rằng, trong năm 2010, ngành Nội vụ phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đột phá trong khâu thủ tục hành chính, gắn với thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm xây dựng nguồn nhân lực để bộ máy phát triển đồng đều, trước mắt là tập trung cho việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp; tặng cường công tác thanh – kiểm tra công vụ; tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác thi đua khen thưởng…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên tặng cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể.

Tại hội nghị, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Vũ Xuân Khoan – Phó Vụ trưởng cơ quan phía Nam của Bộ đã trao Cờ thi đua cho Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) Tây Ninh – đơn vị hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tặng 4 bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân, trong đó có ông Võ Thiện Trí – nguyên Giám đốc Sở. UBND tỉnh cũng đã tặng Cờ “ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009” cho Phòng Nội vụ huyện Hoà Thành và bằng khen cho 2 tập thể.

Đặng Hoàng Thái