Chủ tịch UBND tỉnh: Phát động Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 21/11/2011 - 05:44

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông gắn Huân Chương Độc lập hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Minh – nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh.

(BTNO) – Sáng 21.11, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Chỉ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã chính thức phát động Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đến dự lễ phát động có Uỷ viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Minh và Lê Thị Bân.

Theo Sở NN&PTNT – Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng nhằm mang lại những thay đổi to lớn về diện mạo và tiềm lực cho nông thôn. Trong những năm qua, tỉnh Tây Ninh có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy nông nghiệp, nông dân và nông thôn phát triển. Đời sống nông dân, nông thôn có nhiều đổi thay, cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp chuyển biến tích cực. Cụ thể trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Tây Ninh đã xây dựng và triển khai thực hiện các dự án khuyến nông, khuyến ngư, phát triển các ngành nghề nông thôn, giúp nông thôn có điều kiện vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đến nay vùng nông thôn Tây Ninh đã có trên 85% số hộ có nước sạch hợp vệ sinh sử dụng…

Chỉ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát động Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Mặc dù nguồn chi ngân sách tỉnh còn thấp, nhưng trong 3 năm qua (2009 – 2011), tỉnh đã ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp ước trên 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, nông nghiệp phát triển chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhân rộng mô hình sản xuất mới còn thấp, quy hoạch phát triển nông thôn chưa ngang tầm, công tác bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập… Theo kết quả điều tra, trong 82 xã nông thôn, không có xã nào đạt đủ 10 tiêu chí trong 19 tiêu chí nông thôn mới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ yêu cầu, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại Tây Ninh trong năm 2011 và những năm tiếp theo, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân; các ngành, các cấp cùng các địa phương cần tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, gắn với với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, công nghiệp chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm để nâng cao đời sống cư dân nông thôn, đồng thời thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

Hoàn chỉnh quy hoạch về nông thôn, về xây dựng nông thôn mới; tăng cường nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Thường xuyên quan tâm tới giáo dục đào tạo ở vùng nông thôn, đặc biệt là công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gắn liền với việc giữ vững an ninh trật tự khu vực nông thôn. “Phấn đấu đến năm 2015, có ít nhất 17 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, và đến năm 2020 có 42/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới” – Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thuỷ nhấn mạnh.

Cũng trong buổi lễ, thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho bà Nguyễn Thị Minh – nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho bà Lê Thị Bân – nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh, Huân chương Lao động hạng Ba cho Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ.

Ngoài ra, với những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, Phong trào thi đua yêu nước, còn có 01 cá nhân được trao Huân chương Độc lập hạng Ba, 2 tập thể được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 16 cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng Ba; 4 tập thể nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cùng 17 tập thể và 39 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho Báo Tây Ninh và Đài PT-TH Tây Ninh với những thành tích đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2010 cho các tập thể

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Báo Tây Ninh và Đài PT-TH Tây Ninh

Đặng Hoàng Thái