BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh: “Thị xã cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng và phát triển lên thành phố”

Cập nhật ngày: 23/01/2013 - 05:44

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy – đồng Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.

(BTNO)- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã nhấn mạnh yêu cầu Thị xã cần tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu đến năm 2014 được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh tại Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển thị xã Tây Ninh sáng 22.1. Hội nghị do đồng Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Thuỷ và Bí thư Thị uỷ Phạm Văn Tân chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Trần Hữu Hậu - Chủ tịch UBND Thị xã tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển thị xã Tây Ninh năm 2012 và phương hướng thực hiện năm 2013 theo Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng và phát triển thị xã Tây Ninh giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Theo đó, trong năm 2012, kinh tế Thị xã tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất (giá cố định 1994) đạt 7.835 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 208,899 tỷ đồng - đạt 105,35% kế hoạch tỉnh giao, tổng chi ngân sách 377,840 tỷ đồng - đạt 105,35% kế hoạch tỉnh giao.

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Sử phát biểu đóng góp ý kiến cho Thị xã.

Hiện Thị xã đang hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000; đã hoàn thành các dự án Chương trình phát triển đô thị thị xã Tây Ninh, giai đoạn 2012-2025. Sau khi được Bộ Xây dựng công nhân là đô thị loại III, Thị xã đang tiến hành các thủ tục lập Đề án thành lập thành phố Tây Ninh và các phường thuộc thành phố, dự kiến hoàn thành vào năm 2014.

Năm 2013, Thị xã đề ra mục tiêu chung là phấn đấu giai đoạn 2013-2015, khắc phục và tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu của đô thị loại III, phấn đấu đến năm 2014 thị xã Tây Ninh được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh, đến năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu cơ bản đạt các tiêu chuẩn đô thị loại II, đến năm 2025 đạt chuẩn đô thị loại II theo hướng văn minh, hiện đại, xanh-sạch-đẹp, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Với các nhiệm vụ trên, Thị xã đề ra giải pháp, nhấn mạnh đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND Thị xã theo hướng cụ thể, rõ ràng hơn về trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn; khai thác lợi thế của phần mềm quản lý hồ sơ hành chính và e-office để công khai thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong chỉ đạo, điều hành của UBND Thị xã và các phòng, ban, phường, xã…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ biểu dương những nỗ lực của Thị xã cũng như sự hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh để Thị xã được công nhận là đô thị loại III vào cuối tháng 12.2012 vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, trong thời gian tới Thị xã cần chủ động hơn nữa trong thẩm quyền của mình, đề xuất kiến nghị với sở, ngành liên quan để tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vướng mắc ở địa phương, nhất là trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đủ trình độ, năng lực để đảm đương nhiệm vụ. Đồng thời, Thị xã cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, làm sao phải đi đầu trong toàn tỉnh về công tác này; cần nghiên cứu, sắp xếp chỉnh trang lại đô thị theo hướng ngày càng văn minh, sạch-đẹp, thực hiện công tác xã hội hoá công tác xây dựng các trường học, xây dựng nhà ở xã hội… tập trung ưu tiên đầu tư để xây dựng 2 xã Ninh Sơn và Ninh Thạnh lên phường theo lịch trình đã đề ra.

XUÂN VŨ