BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBND TP. Tây Ninh: Báo cáo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp cần thể hiện tầm nhìn chiến lược

Cập nhật ngày: 06/11/2014 - 09:15

Quang cảnh hội nghị.

Các dự thảo báo cáo được đưa ra góp ý là Dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2010-2015) và kế hoạch 5 năm (2016-2020) trên địa bàn Thành phố, Dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư giai đoạn 2011-2015, dự kiến danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Dự thảo báo cáo của Thành ủy Tây Ninh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 5 năm 2010-2014.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, các báo cáo đã phản ánh được những kết quả đạt được trong 5 năm qua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, lĩnh vực đầu tư công, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, cũng như nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân dẫn đến những ưu, khuyết điểm. Đồng thời, nêu ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới cùng với những chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp cụ thể.

Tuy nhiên, một số đại biểu góp ý: cần xem lại tỷ lệ giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020 đặt ra là dưới 2% hàng năm có quá cao không? Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 14% đã phù hợp chưa, trong khi dự báo tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn; cần bổ sung thêm số liệu ở các xã xây dựng nông thôn mới; chỉnh sửa lại một số số liệu còn có sự chênh lệch.

Các cơ quan chuyên môn còn góp ý thêm cần chỉnh sửa một số chi tiết trong dự thảo báo cáo cho phù hợp hơn. Việc so sánh giá trị sản xuất được tính theo giá cố định năm 2010 chứ không tính theo giá cố định năm 1994, do đó, cơ quan chuyên môn cần có sự tham khảo của cấp trên để có phương pháp thống kê chính xác. Xem xét lại các chỉ tiêu đạt và chưa đạt ở các điểm trường học trên địa bàn 2 xã Tân Bình, Thạnh Tân đưa vào danh mục đầu tư công nhằm hoàn thành tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Hậu đề nghị cơ quan thực  hiện báo cáo cần phải có tầm nhìn để có sự đánh giá một cách toàn diện quá trình phát triển kinh tế-xã hội 5 năm qua, và có định hướng cho sự phát triển của Thành phố trong 5 năm tới, trong đó xác định rõ những công trình Thành phố cần thực hiện để đáp ứng sự phát triển để đạt đô thị loại II.

Báo cáo phải nêu cho được những nét riêng biệt của Thành phố so với các huyện khác, như quá trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện dự án số hóa địa bàn dân cư, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, thực hiện một cửa điện tử… để tạo điểm nhấn cho thành tựu của Thành phố 5 năm qua.

Phần đánh giá cần sâu sát, thực tế, rút ra những bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo. Trong phương hướng cần có sự định hướng rõ ràng, đưa ra được những giải pháp đột phá để thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ, kế hoạch trong 5 năm tới…

Xuân Vũ