BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam: Không khen thưởng tuỳ tiện

Cập nhật ngày: 29/03/2013 - 05:45

Phát biểu tại Hội nghị Khối các tổ chức chính trị - xã hội sáng 28/3, ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh khó khăn, thách thức, năm 2012, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong Khối đã có những tiến bộ, đổi mới cả về nội dung và hình thức, đúng hướng, thiết thực, phong phú, sáng tạo, có chiều sâu; bám sát chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, nhiệm vụ của từng đơn vị và chương trình thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và những yêu cầu bức xúc, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, động viên phong trào và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bình ổn kinh tế vĩ mô, chăm lo cho hội viên, đoàn viên và nhân dân, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

"Công tác thi đua - khen thưởng ngày càng phải được làm chặt chẽ, hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư, người lao động trực tiếp. Phải đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, sự cống hiến trong năm của các đơn vị, tổ chức, chứ không phải luân phiên một cách tùy tiện" - ông Huỳnh Đảm nói.

Theo ông Huỳnh Đảm, bên cạnh khen thưởng hàng năm, cần chú trọng khen thưởng đột xuất. Các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa; chủ động kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về thi đua - khen thưởng.

Năm 2012, các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong Khối đã được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các phong trào, cuộc vận động lớn. Phong trào thi đua đã cổ vũ động viên các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị  của các tổ chức chính trị xã hội và tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào của cả nước và địa phương. Đặc biệt là các phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Năm xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Cựu chiến binh gương mẫu”...

Công tác khen thưởng ngày càng đảm bảo về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định, chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên; thi đua - khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo.

Khen cán bộ tràn lan, ít khen người lao động

Tuy nhiên, theo đánh giá của Khối các tổ chức chính trị - xã hội, hiệu quả phong trào thi đua trong Khối còn hình thức, chậm đổi mới, kém hiệu quả. Việc đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chưa kịp thời. Việc phát hiện, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân điển hình tiên tiến còn hạn chế.

Cùng với đó, việc phối hợp giữa các tổ chức trong khối để chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua trong Khối còn mang tính đơn lẻ, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp cho các mục tiêu chung của đất nước, của các địa phương.

Công tác khen thưởng chưa kịp thời, còn hiện tượng khen tràn lan, khen cán bộ, người lao động trực tiếp còn ít; mức khen thưởng chưa thống nhất, có nơi thực hiện chưa đúng quy định. Kinh phí khen thưởng còn hạn chế, nặng cơ chế “xin-cho”, kinh phí quá ít hoặc không có nhiều nên phong trào thi đua còn mang tính biểu dương tinh thần, chưa đáp ứng được mức thưởng theo quy định của Luật và Nghị định 42 của Chính phủ.

Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng còn chưa đồng bộ, chưa thống nhất. Cán bộ làm công tác này vừa thiếu về số lượng, một số trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu tham mưu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Cũng tại Hội nghị, các tổ chức chính trị - xã hội đã ký kết giao ước thi đua năm 2013, cam kết đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước. Trong đó nhấn mạnh nội dung tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua của từng tổ chức gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng.

Nhân dịp này, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội đã suy tôn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân và Hội LHPN Việt Nam là 3 đơn vị tiêu biểu của năm 2012 đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và bầu Khối trưởng, Khối phó năm 2013.       

Theo VOV