Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

LLVT huyện Dương Minh Châu:

Chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên 

Cập nhật ngày: 18/01/2022 - 23:03

BTNO - Chỉ riêng năm 2021, toàn huyện đã kết nạp được 60 đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đạt 140% so kế hoạch (dân quân tự vệ 25, dự bị động viên 35 đảng viên); tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 28,10% (dân quân 27,27%, tự vệ 34,09%).

Lễ kết nạp đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ huyện Dương Minh Châu.

Quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 41-KL/TW, ngày 31.3.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới.

Đảng ủy, Ban CHQS huyện Dương Minh Châu tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đưa nội dung, chỉ tiêu phát triển đảng viên vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; trên cơ sở, hàng năm Đảng ủy Quân sự huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát nguồn phát triển Đảng ở các xã, thị trấn.

Đảng ủy Quân sự huyện thường xuyên phối hợp với các Ban đảng của Huyện ủy, nhất là Ban Tổ chức Huyện ủy và Đảng ủy các xã, thị trấn trong thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kết nạp đảng viên nói riêng. Đặc biệt là kết nạp đảng viên trong dân quân tự vệ, dự bị động viên để đáp ứng nhu cầu, tỷ lệ lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

Cùng với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng trên địa bàn với chủ trương của Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đảng ủy, Ban CHQS huyện Dương Minh Châu chú trọng công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Xác định đây là một trong những nội dung phong trào thi đua quyết thắng, đồng thời là tiêu chí để đánh giá tổ chức Đảng trong LLVT huyện.

Chỉ riêng năm 2021, toàn huyện đã kết nạp được 60 đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đạt 140% so kế hoạch (dân quân tự vệ 25, dự bị động viên 35 đảng viên); tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 28,10% (dân quân 27,27%, tự vệ 34,09%).

Đến nay 100% trung đội dân quân có tổ Đảng, 100% cán bộ chính trị dự bị động viên khung B là đảng viên; đảng viên nhập ngũ hằng năm chiếm từ 3,75% đến 4,09% so với tổng số thanh niên nhập ngũ.

Để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và tỷ lệ lãnh đạo trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm chỉ tiêu của Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng bộ huyện Dương Minh Châu giao trong nhiệm kỳ và hàng năm; các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, “Mẫu mực, tiêu biểu” thông qua việc thực hiện nghiêm túc quy định Điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ và đoàn kết quân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp mẫu mực về đạo đức, lối sống; giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng.

Các quân nhân dự bị hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về địa phương là đảng viên được Đảng ủy, Ban CHQS huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, các doanh nghiệp, khu công nghiệp, Đảng ủy các xã, thị trấn tạo công ăn, việc làm, ổn định cuộc sống, tham gia sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên đúng theo quy định.

Trong những năm qua không có đảng viên là quân nhân xuất ngũ bỏ sinh hoạt Đảng, các quân nhân dự bị là đoàn viên ưu tú ở các đơn vị quân đội sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện kết nạp Đảng đều được Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo chi bộ tiếp tục phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ để quân nhân dự bị phấn đấu, rèn luyện, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Trong năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục vận động, đổi mới cách làm hay trong xây dựng nguồn phát triển đảng viên; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và tầm quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, mở rộng mô hình “Chi bộ công nhân” ở các xã, thị trấn; thực hiện hiệu quả mô hình “Cán bộ đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”.

Thượng tá Nguyễn Hồng Son- Chính trị viên Ban CHQS huyện Dương Minh Châu cho biết: Xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Dương Minh Châu xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo cấp ủy, chi bộ đề ra kế hoạch, mục tiêu phấn đấu không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Các Chi bộ Quân sự xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể địa phương luôn xác định tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong thời gian qua, có 40 tập thể, 77 cá nhân trong LLVT huyện vinh dự được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cấp ủy, chính quyền tuyên dương khen thưởng hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác, tiêu biểu cho phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

Quang Huy