BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chưa có chủ trương chia tách, thành lập thêm ấp mới

Cập nhật ngày: 05/01/2015 - 08:26

Trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá VIII, cử tri xã An Thạnh, huyện Bến Cầu phản ánh, hiện nay số lượng nhân khẩu trong xã khá lớn, nhưng chỉ có 3 ấp, gây khó khăn trong việc giải quyết công việc. Cử tri kiến nghị ngành chức năng xem xét, sớm cho chủ trương tách ấp.

Về vấn đề này, UBND tỉnh cho biết, ngày 27.5.2013, UBND huyện Bến Cầu có Tờ trình số 54/TTr-UBND về việc xin chủ trương chia tách ấp Chánh, ấp Voi – xã An Thạnh thành lập 2 ấp mới. Tương tự, năm 2014, UBND huyện Châu Thành cũng có đề nghị chia, tách 5 ấp để thành lập thêm 5 ấp mới.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành khảo sát thực tế địa bàn của những ấp này. Nhìn chung các ấp đề nghị chia tách đủ điều kiện theo quy định về quy mô dân số (trên 200 hộ gia đình); điều kiện về hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu phù hợp với thực tế của địa phương để phục vụ cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, đa số đều không đạt về điều kiện diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình ít nhất bằng mức bình quân chung của xã.

Thực tế hiện nay tất cả các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh đang hoạt động ổn định, tình hình quản lý dân cư trên địa bàn không có những vấn đề bức xúc, bất cập nhất thiết phải chia tách, thành lập thêm ấp mới. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều ấp, khu phố có điều kiện về quy mô hộ gia đình rất đông, địa bàn rộng.

Mặt khác, hiện nay Trung ương đang yêu cầu các địa phương hạn chế việc chia tách, thành lập ấp, khuyến khích việc sáp nhập ấp, khu phố. Hơn nữa, việc tách ấp, khu phố trong tình hình hiện nay sẽ làm tăng thêm các chức danh, kinh phí hỗ trợ, kinh phí đầu tư cho trụ sở, phụ cấp… tăng chi ngân sách Nhà nước. Trong khi đó, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương không được ban hành các chính sách làm tăng chi trong điều kiện chưa bảo đảm cân đối nguồn chi.

Từ thực tế nêu trên, UBND tỉnh chưa có chủ trương để hai huyện Bến Cầu, Châu Thành xây dựng đề án chia tách ấp. Việc này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu một cách toàn diện hơn nhằm bảo đảm sự ổn định trong hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

H.Y