baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chưa ngã ngũ tử hình bằng xử bắn hay tiêm thuốc độc

Cập nhật ngày: 19/04/2010 - 05:38

Thảo luận về Luật Thi hành án hình sự sáng 19.4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vẫn chưa đi đến thống nhất về hình thức thi hành án tử hình: xử bắn hay tiêm thuốc độc.

Trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi hành án hình sự, Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Thu Ba cho biết về hình thức thi hành án tử hình, ý kiến gửi lên từ các đoàn ĐBQH vẫn có 3 loại ý kiến.

Phòng thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc tại Texas, Mỹ.

Luồng ý kiến thứ nhất đề nghị vẫn quy định hai hình thức thi hành án tử hình bằng xử bắn và tiêm thuốc độc. Nhiều ý kiến lại đề nghị chỉ quy định một hình thức tử hình bằng tiêm thuốc độc, trong khi vẫn có ý kiến đề nghị giữ quy định hình thức thi hành án tử hình bằng xử bắn như hiện hành.

UBTVQH nhận thấy, việc thi hành án tử hình bằng xử bắn thực tế đã bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập như về pháp trường tổ chức thi hành án, về áp lực tâm lý đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi hành án… và cần được thay đổi theo hướng nhân đạo hơn.

Bà Lê Thị Thu Ba cho biết hiện nay có nhiều nước đã thực hiện thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.

"Nhìn chung, trong các hình thức thi hành án tử hình được áp dụng hiện nay, tiêm thuốc độc ít gây đau đớn hơn cho người bị thi hành án, bảo đảm tử thi còn nguyên vẹn, ít tốn kém và giảm áp lực tâm lý cho người trực tiếp thi hành án", Chủ nhiệm UB Tư pháp nhấn mạnh.

Kinh nghiệm các nước đã áp dụng hình thức này cho thấy quy trình, công nghệ sử dụng việc tiêm thuốc độc cũng đơn giản, dễ thực hiện. Tuy nhiên, do còn ý kiến khác nhau nên sau khi cân nhắc, UBTVQH trình Quốc hội hai phương án để xem xét, quyết định.

Phương án thứ nhất là thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc do Chính phủ quy định.

Để có thời gian chuẩn bị, Luật quy định việc áp dụng hình thức thi hành án bằng tiêm thuốc độc được thực hiện sau một năm kể từ ngày Luật có hiệu lực.

Trong thời gian chưa áp dụng hình thức tiêm thuốc độc, việc thi hành án tử hình vẫn được thực hiện bằng hình thức xử bắn theo quy định hiện hành. 

Phương án thứ hai là vẫn giữ nguyên hình thức thi hành án tử hình bằng xử bắn. 

Ủng hộ quan điểm thực hiện bằng hình thức tiêm thuốc độc, Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho rằng "trong khi chưa chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phải có thời gian chuẩn bị và vẫn tiếp tục thi hành án tử hình bằng hình thức bắn".

Ngoài ra, theo ông, chỉ nên để một biện pháp trong Luật cho chặt chẽ, chỉ tiêm thuốc độc, sau khi chuẩn bị xong là thôi bắn.

Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh QH Lê Quang Bình lại không đồng tình với việc tiếp tục đưa ra 2 phương án tử hình. Ông đề nghị giữ phương án 1 là tiêm thuốc độc.

Vừa trở về từ chuyến đi khảo sát thực tế ở Mỹ, bà Lê Thị Thu Ba cho biết việc thực hiện rất đơn giản, "chỉ có một cái phòng như lô cốt, có ghế nằm trong đó, có dây buộc tay buộc chân, một bác sỹ trực tiếp vào lấy ven và dẫn truyền độc vào từ phía ngoài phòng".

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng chỉ nên chọn một phương án thôi, hoặc tiêm thuốc độc, hoặc xử bắn.

"Từ nay cho đến lúc Luật có hiệu lực và đến một thời hạn sau nữa, vẫn áp dụng hình thức xử bắn, còn đến lúc nào chuẩn bị xong phương thức tiêm thuốc độc sẽ kiến nghị QH sửa một điều của Luật là tiêm thuốc độc, như thế rất chắc chắn", ông Lưu nói.

Ông Lưu cũng đề nghị Bộ Công an phải nghiên cứu khẩn trương phương án tiêm thuốc độc.

(Theo Vietnamnet)