Chuẩn bị ban hành bảng giá đất năm 2010

Cập nhật ngày: 20/09/2009 - 06:55

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị các địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ban hành bảng giá đất năm 2010, đảm bảo yêu cầu công khai, đúng pháp luật và sát với thị trường.

Điểm mới trong việc ban hành bảng giá đất ở địa phương từ năm 2010 là: Nhiệm vụ định giá đất sẽ do ngành tài nguyên và môi trường thực hiện thay cho ngành tài chính trước đây. Vì thế, Bộ đề nghị Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan lập kế hoạch, tổ chức điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, xây dựng bảng giá đất của địa phương để Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố công khai vào ngày 1.1.2010; việc xây dựng bảng giá đất năm 2010 của địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không được phân cấp hoặc uỷ quyền cho các ngành, Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định giá các loại đất; tăng cường kiểm tra, xử lý và giải quyết cụ thể những vấn đề liên quan đến giá đất thuộc thẩm quyền tại địa phương; trích một khoản kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện việc điều tra, khảo sát giá chuyển quyền sử dụng các loại đất, thuê tư vấn để xây dựng bảng giá đất và định giá các loại đất địa phương.

(Theo VOV News)