Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuẩn bị các điều kiện ra mắt các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

Cập nhật ngày: 24/06/2024 - 06:02

BTN - Ngày 19.6, tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên; chế độ, chính sách cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quy định cụ thể mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và các chế độ chính sách

Theo Nghị quyết, về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự: ấp có dưới 350 hộ gia đình, khu phố có dưới 500 hộ gia đình thành lập 1 tổ gồm 5 thành viên (trong đó có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 3 tổ viên). Ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên thì cứ thêm 100 hộ gia đình được bố trí thêm 1 tổ viên nhưng không quá 7 thành viên.

Về mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, theo Điều 4 của Nghị quyết quy định: tổ trưởng được hỗ trợ 2.160.000 đồng; tổ phó: 1.800.000 đồng; tổ viên: 1.500.000 đồng.

Nghị quyết cũng quy định các mức bồi dưỡng, hỗ trợ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau hoặc làm nhiệm vụ trong ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng.

Bảo vệ dân phố phối hợp Công an phường Ninh Sơn (TP Tây Ninh) tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm (Ảnh: Phương Thảo)

Về chế độ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, thành viên Tổ bảo vệ ANTT nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hỗ trợ thêm với mức: tổ trưởng được hỗ trợ 368.000 đồng/tháng, tổ phó 306.000 đồng/tháng, tổ viên 255.000 đồng/tháng. Thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở nếu tham gia bảo hiểm y tế thì được hỗ trợ thêm 54.000 đồng/người/tháng.

Điều 6 và Điều 7 của Nghị quyết HĐND tỉnh cũng quy định cụ thể từng mức hỗ trợ đối với người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương, chết khi thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm tạo điều kiện hoạt động cho Tổ bảo vệ ANTT, Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ mua sắm phương tiện, thiết bị; hỗ trợ hội nghị tập huấn, sơ kết, tổng kết, hội thi do địa phương tổ chức; hỗ trợ bảo đảm điều kiện hoạt động của Tổ bảo vệ ANTT 500.000 đồng/tổ/năm; chi trang bị trang phục, huy hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận; chi hỗ trợ người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách.

Mức hỗ trợ hằng tháng và các chế độ chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được tỉnh Tây Ninh xây dựng trên cơ sở bám sát các quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương. Mức hỗ trợ của Tây Ninh tuy thấp hơn so với một số tỉnh, thành phố có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội… song mức này khá tương đồng với nhiều địa phương trong cả nước, thậm chí vẫn cao hơn so với một số tỉnh.

Thảo luận tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, một số đại biểu HĐND tỉnh đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ đối với đối tượng dôi dư sau khi thành lập Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Nội dung này được lãnh đạo UBND tỉnh và cơ quan tham mưu trình tiếp thu, tuy nhiên chưa đưa vào Nghị quyết. Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tham vấn ý kiến của Bộ Công an và tham khảo cách làm của các địa phương khác trên cả nước, đồng thời căn cứ vào nguồn lực của tỉnh để nghiên cứu tham mưu chính sách đặc thù.

Toàn tỉnh sẽ có 535 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở

Để thành lập các Tổ bảo vệ ANTT theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Tây Ninh sẽ kiện toàn 4 lực lượng hiện có (gồm: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Tuần tra nhân dân, Dân phòng).

Công an xã Suối Ngô, huyện Tân Châu gặp gỡ các hộ dân trên địa bàn tuyên truyền về chính sách, pháp luật, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 94 xã, phường, thị trấn với 535 ấp, khu phố, tương ứng bố trí 535 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Căn cứ quy định về số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở theo Nghị quyết và dựa vào số hộ dân của các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh, dự kiến tổng số thành viên Tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh được bố trí nhiều nhất khoảng 3.277 người, gồm 535 tổ trưởng, 535 tổ phó, 2.207 tổ viên. Số lượng người tham gia lực lượng Tổ bảo vệ ANTT ít hơn so với số lượng người của 4 lực lượng hiện có.

Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu phấn đấu đến 1.7.2024, thành lập 100% Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tại 535 ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; mỗi tổ có từ 5-7 thành viên, trong đó có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và các tổ viên.

Trong năm 2025, phấn đấu tuyển chọn đủ số lượng người có đủ tiêu chuẩn như Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở quy định; hằng năm rà soát, bố trí đủ số lượng người, đủ tiêu chuẩn tham gia lực lượng này.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được tuyển chọn có chất lượng và được đào tạo, bồi dưỡng định kỳ, thường xuyên, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% thành viên Tổ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bảo đảm 100% các thành viên của Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở được huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ theo quy định của Bộ Công an.

Đề án đề ra 9 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện. Theo đó, phối hợp UBMTTQVN và tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

UBND các cấp tổ chức gặp gỡ, động viên những người đang làm nhiệm vụ Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Tuần tra nhân dân, Dân phòng tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Các địa phương khẩn trương quyết định thành lập các Tổ bảo vệ ANTT và thành viên tham gia Tổ theo đúng quy định; ban hành quy định về chế độ công tác của Tổ; lựa chọn địa điểm bố trí nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Bên cạnh đó, thống kê, thu hồi các phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ đã được trang cấp cho các lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Tuần tra nhân dân; tổ chức mua sắm, trang cấp phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ cho các Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở theo quy định và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Phương Thuý

Dự kiến chi hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ

ANTT ở cơ sở: - Hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên 65 tỷ đồng/năm.

- Hỗ trợ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau hoặc làm nhiệm vụ trong ngày nghỉ, ngày lễ hoặc khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: trên 23,5 tỷ đồng/năm.

- Hỗ trợ khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng: trên 6,5 tỷ đồng/năm.

- Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: trên 11 tỷ đồng/năm.

- Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế: trên 2,1 tỷ đồng/năm.

- Hỗ trợ bảo đảm điều kiện hoạt động của Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở: trên 267 triệu đồng/năm.

- Trang bị trang phục, huy hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận lần đầu: gần 11,5 tỷ đồng.

Năm 2024, ngân sách của tỉnh chi khoảng trên 69,3 tỷ đồng.