Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Chuẩn bị cho mùa huấn luyện 

Cập nhật ngày: 01/03/2021 - 15:59

BTN - Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nên Sư đoàn 5 không tổ chức lễ ra quân huấn luyện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, Sư đoàn và đơn vị, đồng loạt bắt tay vào huấn luyện ngay từ ngày 1.3.

Chỉ huy Trung đoàn 5 kiểm tra học cụ huấn luyện năm 2021 của phân đội thuộc Trung đoàn.

Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ huấn luyện năm 2020, Sư đoàn đã lập kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021; cấp uỷ, chỉ huy và cơ quan, đơn vị các cấp trong toàn Sư đoàn quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Sư đoàn về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2021.

Trước khi bước vào huấn luyện, Sư đoàn tổ chức tập huấn cho trên 1.300 cán bộ tham gia công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Ðể nâng cao chất lượng huấn luyện, 100% cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới đều được đào tạo qua Trường Quân sự Quân khu, các trường của Bộ Quốc phòng. Trong đó, gần 81% cán bộ trung đội, đại đội đã có kinh nghiệm nhiều đợt huấn luyện chiến sĩ mới; trên 11% tiểu đội trưởng là đảng viên.

Sư đoàn còn đầu tư gần 1,5 tỷ đồng (trích từ quỹ tăng gia sản xuất và kinh phí huấn luyện 2021) sơn sửa và làm mới gần 17 ngàn bia bảng, vật chất huấn luyện các loại; sử dụng gần 20 ngàn ngày công củng cố, sửa chữa hệ thống công trình huấn luyện chiến đấu, bảo đảm huấn luyện. Ðồng thời, phát huy được nhiều sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2021.

Bên cạnh đó, Sư đoàn 5 tập trung thực hiện tốt công tác Ðảng, công tác chính trị trước khi vào mùa huấn luyện như: kiện toàn cấp uỷ, chi bộ, đội ngũ cán bộ và các cấp bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện và huấn luyện chiến sĩ mới. Hiện nay, 100% đại đội huấn luyện chiến sĩ mới đều có chi bộ, trong đó, gần 60% chi bộ có chi uỷ.

Nhằm nâng cao sức khoẻ bộ đội ngay từ những ngày đầu, Sư đoàn 5 còn chăm lo bảo đảm đầy đủ dụng cụ cấp dưỡng, trang bị vật chất hậu cần cho các đơn vị trong toàn sư đoàn. Duy trì thường xuyên, hiệu quả 4 trạm chế biến gia súc, gia cầm của Sư đoàn; nâng cao năng suất, sản lượng rau, củ, quả... bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho đơn vị không bị thiếu hụt.

Ngay từ cuối tháng 1.2021 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để chăm lo tốt sức khoẻ bộ đội, bảo đảm quân số khoẻ cao nhất cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 5 còn chú trọng làm tốt công tác phòng, chống dịch; đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn của bộ đội.

Ngoài ra, Sư đoàn 5 bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí, đạn, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2021.

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là cơ sở để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Sư đoàn 5 bước vào năm huấn luyện 2021 với sự tự tin, quyết tâm đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu.

XT