BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuẩn bị ra mắt cuốn Niên giám Quốc hội khoá XIII

Cập nhật ngày: 02/08/2011 - 12:00

Lần đầu tiên ở Việt Nam, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Nhà xuất bản Thông Tấn và Trung tâm phát hành Niên giám Vietbooks để biên soạn và xuất bản cuốn “Niên giám Quốc hội - Chính phủ khoá XIII và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016.”

Cuốn niên giám có bốn phần giới thiệu và hệ thống đầy đủ các thông tin về Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp. Đó là các thông tin như tên, địa chỉ danh bạ, điện thoại cơ quan, điện thoại di động được phép công bố của 500 đại biểu Quốc hội, 2.500 thông tin danh bạ các thành viên của Chính phủ gồm Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trên 3.200 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giới thiệu Uỷ ban nhân dân các cấp của 63 tỉnh thành nhiệm kỳ 2011-2016.

Cuốn niên giám được in khổ 19x27cm, dày trên 1.800 trang, đóng bìa cứng bóng đẹp, có giá trị sử dụng trong thời gian của nhiệm kỳ 2011-2016.

Đây là cuốn niên giám tra cứu thông tin không thể thiếu đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân trên toàn quốc.

Hiện Bộ Nội vụ đang thu thập các thông tin để phục vụ cho việc in niên giám. Trong tháng 9.2011 Nhà xuất bản Thông tấn sẽ biên tập, rà soát để tiến hành in vào cuối tháng 10.

Dự kiến, cuốn niên giám sẽ được phát hành vào đầu tháng 11.2011.

Hệ thống bưu điện rộng khắp của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông và mạng lưới phát hành của Thông tấn xã Việt Nam sẽ tham gia vào việc phát hành cuốn niên giám.

Ông Lê Trần Trường An, Tổng giám đốc Vietbook cho biết: “Sẽ dành một số lượng cuốn niên giám để tặng cho các xã vùng sâu vùng xa. Sau một thời gian phát hành  Vietbook sẽ làm niên giám điện tử bằng đĩa CD có mã hoá để bảo mật thông tin. Cuốn niên giám sẽ được cập nhật lại thông tin vào năm 2014.”

Mỗi cuốn Niên giám có giá 860.000 đồng.

(Theo Vietnam+)