Thời Sự - Chính trị   Giải báo chí về Xây dựng Đảng

Chuẩn bị sáp nhập Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh 

Cập nhật ngày: 05/12/2019 - 15:52

BTNO - Trước mắt, tỉnh sẽ xây dựng đề án hợp nhất Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, cơ bản xong trong quý I.2020 trình phê duyệt.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 47 (phiên thường kỳ, ngày 2.12.2019) đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tỉnh ủy với 20 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Theo đó, Tây Ninh tiếp tục củng cố, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức, bộ máy cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế theo lộ trình; xây dựng đề án hợp nhất, sáp nhập cơ quan có chức năng tương đồng theo lộ trình của Chính phủ và của Trung ương. Trước mắt, tỉnh xây dựng đề án hợp nhất Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cơ bản xong trong quý I.2020 trình phê duyệt, cơ quan này sẽ đi vào hoạt động ổn định trong quý II/2020.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh thăm, tặng quà Báo Tây Ninh nhân dịp Tết nguyên đán năm 2019.

Bên cạnh đó, còn có những nội dung khác, như đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục nhất là ở những trung tâm thành phố, huyện, thị trấn nơi có điều kiện thuận lợi nhằm giảm bớt đầu mối, giảm chi phí, tăng chất lượng, khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên, đội ngũ y bác sĩ hiện nay; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhanh chóng rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất nhằm tháo gỡ nút thắt, ách tắc trong kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu nhân dân. Quy hoạch phải khoa học, đồng bộ, liên kết, có tính dài hạn, thực hiện xong trong năm 2020.

Quản lý tốt đô thị, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng trái phép; tiếp tục siết chặt quản lý, sử dụng đất đai, có giải pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực đất đai, tháo gỡ những vướng mắc về quy định tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất hợp pháp của nhân dân; tăng cường quản lý, xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; nhanh chóng xây dựng phương án sắp xếp đất đai tại các công ty nông nghiệp xong trong quý II.2020.

Phân tích, đánh giá sát các nguồn thu, có các giải pháp cụ thể khai thác tốt các khoản thu, tránh thất thu để đảm bảo thu ngân sách đạt 10.000 tỷ đồng năm 2020 và thực hiện lộ trình cân đối chi thường xuyên vào năm 2021, hoàn toàn tự cân đối chi ngân sách vào năm 2023; quản lý, cân đối các khoản chi ngân sách, giảm các khoản chi thường xuyên không thật sự cần thiết, ưu tiên chi cho đầu tư, phát triển, nhất là phát triển hạ tầng giao thông, đô thị; tính toán các nguồn để chi cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm tạo quỹ đất sạch triển khai xây dựng các dự án quan trọng đã được phê duyệt và hoàn thành các dự án đã khởi công đảm bảo tiến độ đề ra.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, nhưng không thu hút đầu tư bằng mọi giá; chú trọng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, đô thị lựa chọn lĩnh vực công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất có hàm lượng chất xám cao; đánh giá việc thực hiện các chủ trương cho nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu, đề xuất ý tưởng đầu tư; xử lý, thu hồi các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng không triển khai hoặc triến khai không đúng quy mô, thời gian cam kết; khảo sát, đánh giá, bố sung các khu, cụm công nghiệp thuộc địa bàn các huyện Trảng Bàng, Dương Minh Châu, thành phố Tây Ninh; quy hoạch, kêu gọi đầu tư hạ tầng dịch vụ cảng thủy nội địa trên sông Sài Gòn và các trung tâm logistics; tổ chức, sắp xếp lại, có giải pháp thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát; thực hiện quy trình, thủ tục trong công tác giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án kêu gọi đầu tư chặt chẽ, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tiếp cận các chính sách phát triển nông nghiệp; triển khai có hiệu quả Đề án chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp của tỉnh, khuyến khích chuyển đổi cây trồng, hình thành các vùng chuyên canh; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, tháo gỡ khó khăn trong việc chuyển đổi đất trồng trọt sang chăn nuôi; định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường, tạo cho đầu ra sản phẩm ổn định, nâng cao giá trị sản xuất.

Tiếp tục đấy mạnh cải cách hành chính, nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực canh tranh cấp sở ngành (DDCI) cao hơn năm 2019; tiếp tục đưa Trung tâm hành chính của tỉnh và trung tâm hành chính của các huyện, thành phố đã xây dựng đi vào hoạt động hiệu quả, tiếp tục xây dựng các bộ thủ tục đơn giản, phù hợp nhằm tiện lợi, giảm bớt thời gian phục vụ nhân dân; đưa Trung tâm điều hành của tỉnh vào hoạt động có hiệu quả, nâng cao vai trò quan lý, điều hành; tiếp tục chấn chỉnh lề lối, tác phong, thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, có chế tài, biện pháp xử lý vi phạm v.v…

Thảo Nguyên