BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuẩn bị sáp nhập BQL các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu

Cập nhật ngày: 03/07/2010 - 05:31

UBND tỉnh đang xúc tiến hoàn chỉnh đề án thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế (BQLKKT) tỉnh Tây Ninh trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Xa Mát để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành quyết định thành lập.

Theo dự thảo đề án, BQLKKT là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các Khu công nghiệp, Khu kinh tế và Khu kinh tế cửa khẩu (sau đây gọi chung là Khu kinh tế) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định của pháp luật; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế và Khu kinh tế cửa khẩu. BQL chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác, kinh phí hoạt động của UBND tỉnh Tây Ninh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan. BQL có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tây Ninh trong công tác quản lý Khu kinh tế. BQL có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu mang hình quốc huy. Kinh phí quản lý hành chính Nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch hằng năm.

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh minh hoạ

BQLKKT có bộ máy làm việc gồm các phòng chức năng tổ chức quản lý hành chính; các đơn vị sự nghiệp như trung tâm dịch vụ, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, BQL dự án đầu tư xây dựng.

Theo dự thảo đề án sáp nhập, trước mắt tạm thời giữ nguyên tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010 đã giao cho Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Tây Ninh, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Xa Mát. Sau khi ổn định tổ chức bộ máy sẽ xem xét điều chỉnh biên chế của BQLKKT cho phù hợp, bảo đảm đủ khả năng tham mưu, tổng hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp của tỉnh. Tạm thời, trụ sở làm việc của BQLKKT sẽ được UBND tỉnh bố trí tại thị xã Tây Ninh. Trụ sở hiện nay của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu sẽ được bố trí làm văn phòng đại diện Ban.

Dự kiến, sau khi có quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ, trong quý III năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định bổ nhiệm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Ban Quản lý và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý để đi vào hoạt động chính thức ngay từ đầu quý IV năm 2010.

ĐÌNH CHUNG