BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuẩn bị triển lãm 180 năm - Tây Ninh hình thành và phát triển

Cập nhật ngày: 22/08/2016 - 01:45

 Ngày 14.7.2016, UBND tỉnh Tây Ninh ra quyết định ban hành Đề án tổ chức lễ kỷ niệm 180 năm - Tây Ninh hình thành và phát triển (1836 – 2016).

Kỷ niệm 180 năm - Tây Ninh hình thành và phát triển, đánh dấu một chặng đường dựng nước và giữ nước của quân - dân Tây Ninh trong công cuộc khai phá bờ cõi và giữ gìn vùng đất Tây Ninh suốt hơn 300 năm qua của cha, ông ta. Một trong các chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện này là cuộc triển lãm ảnh tại hai điểm: hội trường Tỉnh uỷ và công viên 30.4. Triển lãm sẽ giới thiệu đến công chúng về một chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh. Hình ảnh do Bảo tàng tỉnh chọn lọc, sắp xếp trưng bày tương ứng với 4 giai đoạn hình thành và phát triển vùng đất Tây Ninh gồm:

Giai đoạn 1: vùng đất Tây Ninh xưa trước thế kỷ XVI. Giai đoạn này, Tây Ninh hãy còn là một vùng hoang sơ, chưa được khai phá.

Giai đoạn thứ 2: toàn dân Tây Ninh trường kỳ kháng chiến với 30 năm chống Pháp và Mỹ.

Giai đoạn thứ 3: quân dân Tây Ninh khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước ổn định đời sống nhân dân, đồng thời chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.

Giai đoạn thứ 4: Tây Ninh tăng tốc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.

Triển lãm 180 năm– Tây Ninh hình thành và phát triển là một hoạt động có ý nghĩa ôn lại truyền thống vẻ vang của cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn Tây Ninh, của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.

Võ Hoà Minh