BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chúc mừng kỷ niệm 90 năm Đại lễ Khai đạo Cao Đài

Cập nhật ngày: 24/11/2015 - 02:54

Bức thư viết: Đại lễ kỷ niệm lần thứ 90 ngày Khai đạo Cao Đài năm nay diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của nhân dân cả nước chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi tới quý vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào theo đạo Cao Đài lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc toàn đạo đón mừng đại lễ an lạc, đoàn kết và thành công.

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đồng bào theo đạo Cao Đài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước.

Từ khi đất nước độc lập, thống nhất đến nay, các hệ phái Cao Đài luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội góp phần cùng Đảng, chính quyền, nhân dân xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng và đánh giá cao những đóng góp tích cực của chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài đối với đất nước.

Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, đồng bào sẽ tiếp tục phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phương châm “Nước vinh, Đạo sáng”, xây dựng cuộc sống mới "Tốt đời đẹp đạo" ở từng khu dân cư và từng gia đình, tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Một lần nữa, chúc các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào theo đạo Cao Đài dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc và hạnh phúc.

Chào thân ái!

Nguyễn Thiện Nhân