BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chương trình đột phá tạo bước phát triển chung cho Thành phố

Cập nhật ngày: 17/11/2014 - 11:16

Sau 3 năm triển khai thực hiện, về công tác cải cách hành chính, trên địa bàn Thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến nay, Thành phố đã rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 87 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực: đất đai-nhà ở, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tư pháp,... Kết quả, nhiều TTHC đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tế, rút ngắn được 25,10% thời gian giải quyết so với năm 2010.

Các TTHC được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Thành phố và phường/xã, tạo thuận lợi cho người dân tìm hiểu, liên hệ giải quyết công việc. Kết quả giải quyết hồ sơ đúng hẹn của Bộ phận một cửa Thành phố đều tăng qua từng năm.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước đã phát huy được hiệu quả. Hiện Thành phố có 8 phòng chuyên môn sử dụng các phần mềm tác nghiệp chuyên ngành, 100% các cơ quan, đơn vị thành phố và phường/xã được triển khai và thực hiện hiệu quả phần mềm họp không giấy, phần mềm văn phòng điện tử eOffice.

Thành phố đầu tư nâng cấp, mở rộng, làm mới đường giao thông tạo thuận lợi cho người dân đi lai.

Bộ phận một cửa Thành phố được trang bị các thiết bị kỹ thuật hiện đại như: Kiosk thông tin, hệ thống bấm số chờ và gọi tự động... mang đến sự tiện lợi cho người dân khi giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính.

Tháng 4.2014, Thành phố cũng đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

Về phát triển kết cấu hạ tầng – kinh tế xã hội, thành phố đã đầu tư xây dựng nhiều công trình trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông được nâng cấp mở rộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Từ đó, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Hiện Thành phố đang quản lý 60 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 100km.

Về phát triển nguồn nhân lực, từ năm 2011 đến nay, UBND Thành phố đã chọn và cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 1.000 lượt cán bộ, công chức (trong đó có 8 trường hợp đi học thạc sĩ). Qua đào tạo góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 2 cấp.

Hiện cán bộ, công chức, viên chức cấp thành phố có trình độ đạt chuẩn chuyên môn là 98,48%. Cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 97,29%.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Hữu Hậu nhấn mạnh, sau 3 năm thực hiện chương trình đột phá thực sự đã tạo bước đột phá cho sự phát triển chung của Thành phố trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế cần rút kinh nghiệm. Như cần phải có cơ chế tạo động lực thu hút nhà đầu tư, huy động được nguồn lực xã hội đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị, tiến tới thực hiện đánh giá năng lực cán bộ, công chức qua phần mềm điện tử, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

Nhật Quang