BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuyển biến mới trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hoà Thành

Cập nhật ngày: 25/11/2010 - 10:25

Với nhận thức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên, 4 năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Hoà Thành tích cực triển khai cuộc vận động và thu được kết quả đáng kể trên nhiều mặt.

Trong thời gian qua, toàn huyện đã triển khai được 171 lớp học các chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho hơn 16.000 lượt cán bộ đảng viên, công chức. Các xã, thị trấn cũng tổ chức hàng trăm cuộc học tập cho cán bộ, nhân viên. Đồng thời, MTTQ và các đoàn thể tổ chức trên 5.000 cuộc học tập cho gần 170.000 lượt cán bộ hội viên và quần chúng nhân dân. Sau khi nghiên cứu, học tập các chuyên đề, 57/57 tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức viết bản thu hoạch và tự liên hệ với bản thân để xây dựng chương trình rèn luyện đạo đức, lối sống. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. MTTQ huyện đã chỉ đạo cho UBMTTQ các xã, thị trấn phối hợp tổ chức trên 500 cuộc tiếp xúc, thu thập gần 3.400 lượt ý kiến của quần chúng nhân dân đóng góp cho cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, các tổ chức cơ sở Đảng đã giới thiệu những mặt mạnh để cán bộ, đảng viên phát huy, những khuyết điểm để khắc phục, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu.

Khen tặng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2005-2009) của huyện Hoà Thành

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Võ Văn Sớm, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động cho biết: “Qua học tập nghiên cứu, đa số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong huyện đã nhận thức rõ hơn những giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để từ đó tự soi rọi, liên hệ đến bản thân mình thông qua chương trình rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên. Đặc biệt nhờ sự góp ý chân thành của quần chúng nhân dân, nhiều cán bộ đã biết nhân lên những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu điểm của mình để trở thành những công bộc tốt của nhân dân”.

Để cuộc vận động lan toả, thấm sâu trong mọi tầng lớp nhân dân, Huyện uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, các cơ quan thông tin tuyên truyền như: Đài Truyền thanh, Trung tâm văn hoá- thể thao, Phòng Văn hoá Thông tin huyện… với các hình thức khác nhau tổ chức tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua các chương trình phát hằng ngày, bình quân mỗi năm Đài Truyền thanh huyện đã mở trên 50 chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để tuyên truyền cho cuộc vận động này. Mạng lưới Đài Truyền thanh cơ sở cũng đã tăng cường thời lượng tiếp, phát sóng tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

Được coi là điểm nhấn của cuộc vận động, hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thu hút đông đảo cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân tham gia. Có 8/8 xã thị trấn tổ chức hội thi cấp cơ sở với 96 thí sinh tham dự. Qua đó tuyển chọn 22 thí sinh tham dự hội thi vòng huyện. Mỗi thí sinh với mỗi câu chuyện kể là tấm gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo. Các xã Long Thành Trung, Long Thành Bắc, Hiệp Tân và thị trấn Hoà Thành còn tổ chức hội thi “Báo tường” cho các chi bộ trực thuộc, góp phần tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn huyện.

Qua học tập các chuyên đề, ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ những việc đơn giản nhất thông qua sinh hoạt, công việc hằng ngày của mình như: tiết kiệm điện nước, chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, soi rọi tu chỉnh lại tác phong, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc,… qua đó cũng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình như: Trường Mầm non Sao Mai, Trường Tiểu học Trường Tây C, Hội Liên hiệp Phụ nữ… Trong 4 năm, các xã, thị trấn đã bình chọn 50 tập thể và 80 cá nhân giới thiệu về trên khen thưởng biểu dương. Ban chỉ đạo huyện cũng khen thưởng cho 22 tập thể và 89 cá nhân có thành tích.

Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở huyện Hoà Thành đã làm chuyển biến đáng kể nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khối đại đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo ngày càng được thắt chặt gắn bó cùng tham gia tích cực đẩy lùi các tệ nạn xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Hồng Nhựt