BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và kết quả thực hiện của Ban Điều hành Đề án 112 tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 04/04/2009 - 09:44

Thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 18.8.2008 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc “Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành Đề án 112 tỉnh và kết quả Đề án 112 cho Sở Thông tin Truyền thông”, ngày 1.4.2009 Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông đã thực hiện xong công tác bàn giao, tiếp nhận theo đúng tinh thần quyết định của UBND tỉnh.

Nhân đây, Văn phòng UBND tỉnh thông báo: Từ ngày 1.4.2009 đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh liên hệ trực tiếp với Sở Thông tin Truyền thông đối với các công việc sau đây: Sử dụng, vận hành hệ thống cáp quang nội tỉnh; sử dụng Internet thông qua mạng WAN của tỉnh; cấp tên miền con của tayninh.gov.vn và hosting website tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh; cập nhật (thêm, xoá, thay đổi) hộp thư điện tử Tây Ninh; bài, tin cập nhật website www.tayninh.gov.vn và nhuận bút liên quan; cài đặt, hướng dẫn, sử dụng các phần mềm dùng chung; hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành…

V.T (VPUBND tỉnh)