Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Chuyển giao nhóm TTHC về đất đai tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Cập nhật ngày: 13/12/2019 - 14:30

BTNO - UBND tỉnh chỉ đạo công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết đối với nhóm thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai thực hiện thí điểm chuyển giao về Trung tâm Hành chính công tỉnh.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Công văn số 2755 chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC về đất đai đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo đúng tinh thần cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tại Thông báo số 6537/TB-VP ngày 21.10.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh.

Người dân đến liên hệ làm thủ tục cấp, đổi Căn cước công dân tại Trung tâm Hành chính công Tây Ninh- Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục, nội dung, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết đối với toàn bộ nhóm TTHC về đất đai thực hiện thí điểm chuyển giao về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 20.12.2019.

Cục Thuế chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Tây Ninh rà soát các nội dung liên quan trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất đối với toàn bộ nhóm TTHC về đất đai thực hiện thí điểm chuyển giao về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và cử công chức ngành Thuế ra làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để cùng tiếp nhận, xử lý hồ sơ về đất đai. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 20.12.2019.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu bố trí bổ sung đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho việc thực hiện thí điểm. Đồng thời, kết nối thông suốt các hệ thống thông tin, phần mềm liên quan đảm bảo giám sát toàn bộ quá trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết, trả kết quả đối với nhóm TTHC về đất đai thực hiện thí điểm chuyển giao về tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 31.12.2019.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố Tây Ninh thành lập Tổ chuyên viên thẩm định, rà soát toàn bộ quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với nhóm TTHC về đất đai thực hiện thí điểm chuyển giao về tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đảm bảo thông suốt, đơn giản, chặt chẽ; đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, nhân dân trong quá trình giải quyết hồ sơ về đất đai theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 15.12.2019.

TC