Chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội về UBND tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 18/12/2018 - 09:09

BTNO - Sáng 17.12, tại phòng họp số 2 UBND tỉnh Tây Ninh đã diễn ra lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về UBND tỉnh.

Dự họp có ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bà Tạ Thị Yên- Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, ông Lê Hoàng Anh- Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức- cán bộ, ông Bùi Lương Minh- Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội và một số cán bộ cùng đi trong đoàn.

Về phía tỉnh Tây Ninh, dự hội nghị có các ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh, Dương Đại Lộc- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Đỗ Minh Quang - quyền Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng ký kết Biên bản chuyển giao.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng đã ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về UBND tỉnh Tây Ninh. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Dương Đại Lộc và Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Lương Minh cũng ký biên bản chuyển giao tổ chức, đoàn viên công đoàn, tài chính công đoàn về Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Đoàn ĐBQH cho biết, việc chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH về UBND tỉnh Tây Ninh hướng tới thực hiện Nghị quyết số 580/20l8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm họp nhất các văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND cấp tỉnh.

“Tây Ninh là tỉnh đầu tiên trong 12 tỉnh của cả nước thực hiện ký kết chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về UBND tỉnh. Mong lãnh đạo tỉnh quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh hoạt động. Mong cán bộ, nhân viên, người lao động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về đơn vị mới an tâm công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng thay mặt UBND tỉnh Tây Ninh cảm ơn và hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cần phải thực hiện “4 không”, đó là không thay đổi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ; không tăng thêm biên chế; không tăng kinh phí và không làm giảm chất lượng tham mưu của Văn phòng.

“Tôi mong tất cả cán bộ, công chức văn phòng mới chuẩn bị và làm tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2019. Tất cả chung sức, chung lòng hướng về mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ Văn phòng”- ông Thắng nói.

Hiện nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh hiện có 5 công chức, 3 nhân viên hợp đồng lao động do ông Đỗ Minh Quang giữ chức vụ Quyền

Chánh Văn phòng, trụ sở tọa lạc trong khuôn viên HĐND tỉnh.

Tâm Giang