Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Cơ cấu thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Cập nhật ngày: 28/07/2021 - 20:48

Ngày 28-7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Theo Nghị quyết của Quốc hội, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 27 thành viên.

Nguồn hanoimoi