Cơ hội lớn để các địa phương giảm nghèo nhanh, bền vững

Cập nhật ngày: 12/08/2009 - 06:37

Phó Th tướng Nguyn Sinh Hùng: Chưa bao gi có s đu tư ln như vy đi vi các huyn nghèo trên c nước như theo NQ 30a.

Sáng 12.8, chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cho biết, nguồn vốn cho công tác giảm nghèo rất lớn, các địa phương cần tận dụng triệt để, hiệu quả để thực hiện thành công công tác này.

Hi ngh được t chc vi 21 đim cu trên c nước, nhiu lãnh đo các B, ngành, đa phương tham d. Phó Th tướng Nguyn Sinh Hùng cho rng, vic trin khai NQ 30a ti nhng huyn nghèo s là bài hc đ các tnh trin khai tiếp các vùng nghèo còn li. Phó Th tướng cho biết, hin nay Trung ương đang ch đo mô hình xây dng nông thôn mi 11 xã đim. Cùng vi NQ 30a, đây là chương trình rt toàn din, không ch to s n đnh v kinh tế mà còn to n đnh v mt xã hi.

“Chưa bao gi có s đu tư ln như vy cho các huyn nghèo”

Theo báo cáo ca B Lao đng, Thương binh và Xã hi (LĐTBXH), B Tài chính đã d toán cân đi vn năm 2009 và tm ng vn cho các đa phương đ thc hin NQ 30a: Tm ng 25 t đng/huyn đ trin khai thc hin ngay các chính sách, d án trong năm 2009 vi s tin 1.550 t đng. B Kế hoch và Đu tư (KHĐT) đang phi hp vi B Nông nghip và Phát trin nông thôn (NNPTNT) xây dng d án trng rng cho 61 huyn trong Chương trình trng 5 triu ha rng t 2010-2012, d kiến 1.900 t đng. B LĐTBXH phi hp vi Trung ương Mt trn T quc Vit Nam phân b kinh phí h tr 22 huyn nghèo thuc 9 tnh thc hin xóa nhà dt nát vi s tin 5 t đng.

Nếu cng tt c, t ngun lc đu tư ca Trung ương gn 11.000 t đng cùng vi hơn 1.300 t đng ca các tp đoàn, tng công ty, doanh nghip thì trung bình mi tnh được h tr gn 200 t đng đ thc hin Chương trình.

“Chưa bao gi có s đu tư ln như vy đi vi các huyn nghèo trên c nước. Do đó, đây là thi cơ vàng đ lãnh đo các tnh gii quyết gim nghèo bn vng ti đa phương mình; đng thi các đa phương phi t chc trin khai đt hiu qu cao”, Phó Th tướng nhn mnh.

V kết qu thc hin mt s chính sách, B trưởng B LĐTBXH Nguyn Th Kim Ngân cho biết, đến ngày 5.8, tt c 57 đ án ca đa phương đã có ý kiến thm tra ca B KHĐT. Nhiu tnh tuy chưa được phê duyt đ án nhưng đã khn trương trin khai thc hin mt s chính sách đã được b trí kinh phí trong năm 2009. Theo B trưởng Nguyn Th Kim Ngân, tng s nhà cn h tr là trên 77.300 căn nhà vi nhu cu vn đu tư 1.260 t đng. Đến nay, cơ bn các huyn đã xây dng xong đ án h tr nhà cho h nghèo trên đa bàn; 16 huyn đã khi công xây dng nhà cho h nghèo vi kế hoch đt đu xây gn 11.050 nhà. Đin hình như tnh Thanh Hoá đã hoàn thành gn 1.300 căn nhà, bàn giao đưa vào s dng.

Các huyn: Hoàng Su Phì, Qun B, Yên Minh (Hà Giang); Bc Ái (Ninh Thun) phn đu đến 2/9 hoàn thành 50% tng s nhà. Ti Hi ngh, các tnh đu nêu quyết tâm hoàn thành mc tiêu h tr nhà cho tt c huyn nghèo trên đa bàn trước Tết Nguyên đán năm nay.

V xut khu lao đng, đã trin khai thí đim 6 tnh (Phú Th, Thanh Hoá, Qung Bình, Qung Tr, Yên Bái, Qung Ngãi) Đ án xut khu lao đng cho các huyn nghèo và đã sơ tuyn được hơn 1.200 người. V vic s dng khon kinh phí 25 t đng ng trước năm 2009, hu hết các huyn đu đã phân khai xong ngun vn. Ch yếu các huyn tp trung vào đu tư cơ s h tng; ch có 19 huyn ca các tnh Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Phú Th, Lâm Đng, Qung Ngãi, Ninh Thun s dng mt phn trong khon kinh phí trên đ h tr sn xut, khoán rng, luân chuyn cán b.

Hưởng ng s vn đng ca Chính ph v vic nhn giúp đ các huyn nghèo, đến nay đã có 40 tp đoàn, tng công ty, doanh nghip nhn giúp đ 60 huyn nghèo. Nhiu doanh nghip đã tích cc, ch đng trin khai ngay các hot đng: thành lp Ban Ch đo thc hin NQ 30a, thng nht và cam kết vi các huyn phương thc, ni dung, mc h tr.

Nhanh chóng nâng cao đi sng 61 huyn nghèo

Ti Hi ngh, các đa phương nêu lên mt s khó khăn, cho rng Chương trình ln nhưng thc hin trong khong thi gian ngn nên vic điu tra, kho sát đ lp đ án ca riêng đa phương còn hn chế. Đ tiếp tc trin khai NQ 30a ca Chính ph có hiu qu, các đa phương mong mun được b trí đ vn, kp thi. B Tài chính sm hướng dn cơ chế qun lý, đnh mc qun lý phí cho Chương trình đa phương.

Các địa phương tham dự Hội nghị trực tuyến.

Phó Th tướng Nguyn Sinh Hùng đánh giá cao vic các B, ngành, đa phương đã tích cc trin khai, thc hin đng b NQ 30a. Theo Phó Th tướng, chưa có chương trình nào được trin khai nhanh như Chương trình này. Điu đó th hin trách nhim, s quan tâm ca Đng, Nhà nước, Chính ph và toàn dân đi vi nhng huyn nghèo nht trong c nước.

Phó Th tướng cho rng, đây là chương trình tng th mang ý nghĩa chính tr, xã hi sâu rng, vì vy, phi đt trong tng th ca Ngh quyết TƯ 7 v nông nghip, nông dân, nông thôn. Mc tiêu ca Chương trình là trin khai nhanh đ đi sng ca người dân c v vt cht và tinh thn được ci thin nhanh hơn, đy mnh hơn phát trin kinh tế-xã hi trên đa bàn. Bên cnh đó, người dân nhng huyn nghèo không li và cn phi nhn thc rõ trách nhim ca mình, góp sc cùng Đng, Chính ph thc hin tt NQ 30a.

Lãnh đo các đa phương như Bí thư, Ch tch tnh cn tham gia trc tiếp ch đo gn kết thc hin NQ 30a vi các chương trình, d án khác trên đa bàn.

Phó Th tướng đ ngh, B Giáo dc và Đào to có chương trình ưu tiên cho nhng huyn nghèo như: đu tư trang thiết b, đo to ngh ti ch, xây dng đi ngũ giáo viên. B Y tế cn ưu tiên cho bnh vin tuyến huyn, trm y tế xã v cơ s vt cht, đi ngũ y, bác s. B Ni v tham mưu thay đi lãnh đo cp huyn đ trình đ, điu đng lãnh đo cp tnh v huyn, xã đ đào to cán b ti ch. Công tác quy hoch phi đi trước mt bước. B NNPTNT ch đo đa phương sp xếp li dân cư nhng vùng st l.

Phó Th tướng yêu cu, trước mt cn tp trung ch đo trin khai sm nhng công vic c th như: giao đt, giao rng, cp go cho bà con đy đ; thc hin các chính sách liên quan bao gm bo him, cho vay hc tp, khai hoang, mua gia súc, gia cm; xóa nhà dt nát. Các chương trình 134, 135 cơ bn t nay đến năm 2010 phi hoàn thành. Công tác đào to ngh, gii quyết vic làm, xut khu lao đng, khuyến lâm-nông-ngư phi trin khai ngay. Thc hin căn cơ, khoa hc, có quy hoch đi vi xây dng cơ s h tng. Kinh phí cho chương trình, d án phi b trí đ, kp thi; đng thi tăng cường tuyên truyn, vn đng, to s đng thun trong toàn xã hi và cng đng đ thc hin hiu qu Chương trình này.

(Theo chinhphu.vn)