BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tân Biên tiến hành hội nghị đảng viên năm 2013

Cập nhật ngày: 05/01/2014 - 06:53

Đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2013, Đảng bộ CA huyện Tân Biên đã tập trung nâng cao quan điểm chính trị, tư tưởng, chất lượng công tác cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; chương trình mục tiêu 4 giảm của UBND tỉnh được kéo giảm nhiều về mọi mặt; trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, đã kéo giảm mạnh cả về 3 mặt (số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương) so với năm 2012.  

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, đổi mới, nâng cao nội dung, chất lượng sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đã kết nạp được 11 đảng viên mới, vượt hơn 80% so với chỉ tiêu…

Đức Thịnh