Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh: Mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” 

Cập nhật ngày: 21/10/2022 - 08:55

BTNO - Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an về mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31.12.2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn Tây Ninh.

Công an tổ chức cấp CCCD gắn chip cho người dân (ảnh minh hoạ)

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Công an các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, cấp CCCD, cấp định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31.12.2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP.

Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến quy định về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31.12.2022 để phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cư trú năm 2020. 

Tăng cường các biện pháp, giải pháp quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được triển khai thành công tại một số địa phương để tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại địa phương.

Tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật Cư trú năm 2020 liên quan đến quy định về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31.12.2022; lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử, tài khoản VNeID, thiết bị đọc mã QR, đọc chip trên thẻ CCCD nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục đăng ký cư trú, giao dịch dân sự.

Lãnh đạo Công an tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể và thời gian hoàn thành cho từng đơn vị cấp huyện về cấp CCCD, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; cấp tài khoản định danh điện tử.

Phương Thảo