Công an Tây Ninh tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác đoàn thể

Cập nhật ngày: 30/03/2013 - 05:49

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn trao giấy khen cho các chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

(BTNO)- Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh vừa tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác đoàn thể năm 2012.

Trong năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác đoàn thể của Công an tỉnh Tây Ninh đạt nhiều kết quả, trong đó có 28 chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, tăng 2 chi, đảng bộ so với cùng kỳ; đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 9,13%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 84,22%.

Về công tác Đoàn và hoạt động phong trào Đoàn, 100% đoàn viên thanh niên được triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các sự kiện lịch sử gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn nhằm rèn luyện trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy tính xung kích sáng tạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh công tác Đoàn, công tác hội và phong trào phụ nữ trong ngành cũng phát huy mạnh mẽ. 100% chi hội đăng ký thi đua “Phụ nữ Công an kỷ cương – trách nhiệm – hiệu quả”, “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Thu Huê