BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh: Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XI)

Cập nhật ngày: 11/11/2012 - 05:32

(BTNO)- Vừa qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn- Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trịnh Văn Phước- Phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trong đó nhấn mạnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Anh Tuấn- Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho đảng viên.

Thanh Thúy- Huyền Trang