Công bố 'bước đệm' sau gói kích cầu thứ nhất

Cập nhật ngày: 12/10/2009 - 05:34

Ngày 12.10, Ngân hàng Nhà nước công bố thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản về việc hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp, cá nhân vay vốn trung, dài hạn để sản xuất - kinh doanh. Theo đó, những doanh nghiệp vay vốn lưu động trên 12 tháng thuộc các ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất - sẽ được hỗ trợ 4% của Chính phủ khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại và công ty tài chính.

Trước đây, với gói kích cầu thứ nhất trị giá khoảng 17.000 tỷ đồng, doanh nghiệp được hỗ trợ 4% lãi suất khi vay vốn lưu động cho sản xuất - kinh doanh. Thời gian vay tối đa theo gói này là ngắn hạn - 8 tháng đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian 1.2- 31.12.2009. Cùng với đó, doanh nghiệp vay vốn trung, dài hạn (12 tháng trở lên) để phát triển sản xuất - kinh doanh, nhưng không gồm vốn lưu động, cũng được hưởng hỗ trợ.

Như vậy, với quy định mới của thông tư vừa được ban hành, việc hỗ trợ vay vốn lưu động được tích hợp vào hoạt động vay vốn trung và dài hạn.

Từ nay doanh nghiệp vay vốn lưu động trên 12 tháng cũng sẽ được hưởng hỗ trợ lãi suất 4%, nếu ngành nghề của họ thuộc diện được hỗ trợ.

Cũng theo thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước, khi vay vốn trung và dài hạn bằng tiền đồng tại ngân hàng thương mại và công ty tài chính, trong đó doanh nghiệp được cầm cố, bảo lãnh bằng giấy tờ có giá, sổ tiết kiệm hoặc tiền gửi tại ngân hàng thương mại, thì họ cũng được hưởng hỗ trợ lãi suất.

Các mức hỗ trợ cụ thể bao gồm, đối với giấy tờ có giá được mua hoặc đã có trước ngày 1.2.2009, thì doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ lãi suất với toàn bộ dư nợ vay phát sinh. Với giấy tờ có giá mua hoặc đã có từ ngày 1/2, thì phần dư nợ được hưởng hỗ trợ lãi suất được tính bằng chênh lệch giữa số dư nợ cho vay so với giá trị giấy tờ có giá được cầm cố hoặc bảo lãnh.

Đối với doanh nghiệp hay cá nhân có tiền gửi tại ngân hàng thương mại hoặc công ty tài chính kể từ ngày 1.2.2009, thì đơn vị cho vay sẽ yêu cầu doanh nghiệp tính toàn bộ giá trị tài khoản tiền gửi là vốn tự có ghi trong dự án đầu tư để phát triển sản xuất - kinh doanh. Ngân hàng khi đó chỉ hỗ trợ lãi suất đối với phần dư nợ cho vay bằng chênh lệch giữa số dư nợ cho vay so với giá trị tài khoản tiền gửi của khách hàng.

Doanh nghiệp và cá nhân hưởng hỗ trợ lãi suất được yêu cầu cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu để chứng minh mục đích vay vốn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin, tài liệu đã cung cấp cho ngân hàng thương mại và công ty tài chính.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại và công ty tài chính xem xét, nếu các khoản cho vay từ 1.4.2009 thuộc diện được hỗ trợ lãi suất theo Thông tư 21 này mà chưa được hỗ trợ, thì doanh nghiệp sẽ được hưởng hỗ trợ kể từ ngày phát sinh khoản vay. Trong trường hợp các khoản vay được hỗ trợ lãi suất mà không phù hợp với quy định của thông tư này, thì bên cho vay và doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh hợp đồng vay vốn kể từ ngày 9.10.

Thông tư này cũng liệt kê những khoản vay trung và dài hạn không thuộc diện được hỗ trợ lãi suất, gồm thứ nhất - các khoản cho vay bằng ngoại tệ. Thứ hai, là các khoản cho vay bằng VND để nộp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước, các khoản thuế, các loại phí và lệ phí.

Thứ ba, là các khoản cho vay bằng VND để mua ngoại tệ thanh toán cho nước ngoài tiền nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng hoặc để thanh toán cho nhà phân phối trong nước tiền mua các mặt hàng tiêu dùng có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài với mục đích làm vật tư, vật liệu và tài sản để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, mà các mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu này thuộc Danh mục hàng tiêu dùng.

Báo cáo của hệ thống ngân hàng cho thấy, tính đến ngày 8.10 vừa qua, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng tiền đồng đạt 409.406 tỷ đồng, tăng thêm gần 0,3% so với cuối tháng 9. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước vay 68.132 tỷ đồng; ngoài nhà nước 273.188 tỷ đồng; hộ sản xuất 68.086 tỷ đồng.

(Theo VNE)