Công bố đáp án tháng 7 và kết quả Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ đại hội” 

Cập nhật ngày: 11/08/2020 - 15:51

BTNO - Ban Tổ chức cuộc thi vừa thông báo kết quả cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ đại hội” trên internet và mạng xã hội.

Trong tháng 7.2020 có 10.124 lượt người tham gia. Kết quả các câu trả lời như sau:

1. Ông/bà hãy cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IV (còng 1) nhiệm kỳ 1986-1990 diễn ra vào thời gian nào? Nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sau Đại hội vòng 1? Đáp án đúng là C

Nội dung: Đại hội vòng 1 diễn ra từ ngày 10-13.11.1986. Sau Đại hội vòng 1, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định cử đồng chí Trịnh Văn Lâu (Tư Cẩn), Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thay đồng chí Đặng Văn Thượng (Sáu Thượng) giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ; đồng thời, chuẩn y bổ sung một số đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

2. Ông/bà hãy cho biết ba chương trình kinh tế lớn mà Tây Ninh cần tập trung thực hiện trong 3 năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV? Đáp án đúng là D

Nội dung: Lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu

 3. Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 1991-1995 diễn ra vào thời gian nào? Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiêu đồng chí? Đồng chí nào được bầu làm Bí thư? Đáp án đúng là C

Nội dung: Đại hội vòng 1 diễn ra từ ngày 24-27.4.1991; Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII gồm 12 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Đại hội vòng 2 diễn ra từ ngày 14-16.11.1991; Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 43 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Rốp được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

4. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII của Đảng và Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ tỉnh, Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (khoá V) đã xác định những nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong 2 năm 1994-1995. Ông/bà hãy cho biết, đó là những nhiệm vụ nào? Đáp án đúng là D.

Nội dung: Tất cả các đáp án trên.

Giao diện cuộc thi trên smartphone.

5. Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 1996-2000 diễn ra từ ngày 23-25.4.1996. Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười thay mặt Bộ Chính trị gửi thư chúc mừng và chỉ đạo Đại hội. Ông/bà hãy cho biết, nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười? Đại hội đã bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm bao nhiêu đồng chí? Đồng chí nào được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ? Đáp án đúng là C

Nội dung: Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười thay mặt Bộ Chính trị gửi thư chúc mừng đại hội và chỉ đạo: “Đại hội đoàn kết, phấn khởi, không phô trương, lãng phí, giữ gìn bí mật”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Rốp được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

6. Ông/bà hãy cho biết, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 1996-2000 được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đề ra là gì? Đáp án đúng là A

Nội dung: Tập trung mọi nguồn lực cho sự phát triển, nhất là kinh tế, đưa nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục và ổn định, đến năm 2000 cố gắng vượt mức trung bình cả nước; bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao hơn, đạt bước tiến mới trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, văn minh. Hệ thống chính trị ngày càng được kiện toàn, có cơ chế vận hành phù hợp hơn.

7. Theo ông/bà, có bao nhiêu lượt trả lời đúng các câu hỏi trên? Số lượt trả lời đúng 6 câu hỏi trắc nghiệm nêu trên là: 9.377 lượt

* Danh sách thí sinh đạt giải:

TT

Họ tên

Số điện thoại

Địa chỉ

Thành phần

Số câu trả lời đúng

Số dự đoán

Sai số

Thời gian thi

Xếp hạng

1

Trần Quang Quân

0987281675

Trường THPT Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp

Đảng viên

6

9376

1

00:00:21

1

2

Trần Lê Bảo Luân

0988004825

Thôn 1, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Học sinh, sinh viên

6

9375

2

00:00:07

2

3

Trương Công Minh

0859992127

Xóm 3, thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Nhân dân

6

9375

2

00:00:16

2

4

Đỗ Thị Trang

392626906

Trường mầm non Định Hoá, Kim Sơn, Ninh Bình

Đảng viên

6

9381

4

00:01:36

3

5

Võ Thị Thu Thảo

0908631892

Trường Chính trị Tây Ninh

Viên chức

6

9370

7

00:00:15

3

6

Phạm Văn Sơn

0396660583

Trường Tiểu học Định Hoá, Kim Sơn, Ninh Bình

Đảng viên

6

9370

7

00:01:54

3

7

Trần Phong Bắc

0949994069

Trường Tiểu học B Hoà Lạc, xã Hoà Lạc, huyện Tấn Tân, tỉnh An Giang

Viên chức

6

9385

8

00:00:15

Khuyến khích

Đức An