BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công bố dự kiến chương trình kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khoá VII

Cập nhật ngày: 18/03/2010 - 05:55

Ngày 18.3.2010, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo công bố dự kiến thời gian, địa điểm và nội dung chương trình kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khoá VII.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (từ ngày 7.12 – 9.12.2009)

Ông Phan Văn Sử - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, kỳ họp dự kiến diễn ra trong ngày 23.3.2010 tại Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các nội dung do UBND tỉnh trình như: Tờ trình thông qua Đề án đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trình độ sau đại học tại các cơ sở nước ngoài và Đề án hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 - 2015; Tờ trình thông qua Đề án tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 - 2020; Tờ trình thông qua Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước theo Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3.6.2009 của Chính phủ; Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung chế độ chi tiếp khách, chi tổ chức hội nghị theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 6.1.2010 của Bộ Tài chính; Tờ trình Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND ngày 10.12.2008 của HĐND tỉnh về chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015.

Đồng thời, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.

KIM CHI