Công bố hiện trạng rừng toàn quốc

Cập nhật ngày: 06/09/2010 - 09:42
HTML clipboard

Trồng rừng

Tính đến ngày 31.12.2009 Việt Nam có 13.258.843 ha đất có rừng, nhiều hơn 140.070 ha so với năm 2008, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 10.339.305 ha và rừng trồng là 2.919.538 ha.

Độ che phủ rừng toàn quốc năm 2009 là 39,1%; tăng 0,4% so với năm trước.

Sự thay đổi trên chủ yếu là do diện tích rừng trồng tăng. Năm 2009, nước ta trồng mới được 359.409 ha rừng, trong đó có 7.599 ha rừng đặc dụng, 70.826 ha rừng phòng hộ, 267.597 ha rừng sản xuất và 13.387 ha loại rừng khác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính trên tổng diện tích rừng, đến hết năm 2009, nước ta có 1.992.316 ha rừng đặc dụng, 4.762.136 ha rừng phòng hộ và 6.020.649 ha rừng sản xuất, không kể 124.333 ha diện tích rừng khác ngoài 3 loại rừng trên.

Cũng tính đến thời điểm 31.12.2009, diện tích rừng gỗ là 8.235.838 ha, như vậy trong năm 2009 đã có thêm 29.202 ha diện tích rừng này. Tuy nhiên, diện tích rừng tre nứa bị thay đổi trong năm 2009 là - 11.809 ha, chỉ còn 621.454 ha; rừng ngập mặn trong năm 2009 cũng bị thay đổi - 181 ha, còn 60.603 ha. Rừng trồng cây đặc sản chiếm 206.730 ha, tức là trong năm 2009 có tăng được 4.591 ha.

Theo tính toán sơ bộ của Bộ NNPTNT, đến cuối năm 2010 cả nước sẽ có 13.390.000 ha rừng và còn 2.850.000 ha đất trống quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp.

Và trong Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu nâng độ che phủ rừng lên 42% - 43% vào năm 2010 và 47% vào năm 2020.

Số liệu diện tích rừng toàn quốc năm 2009 được Bộ NNPTNT công bố tại Quyết định 2140/QĐ-BNN-TCLN.

(Theo chinhphu.vn)