BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp

Cập nhật ngày: 11/06/2013 - 06:46
HTML clipboard

Dẫn đầu về số phiếu "tín nhiệm cao" là Phó chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân với 372 phiếu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do Quốc hội (QH) bầu hoặc phê chuẩn vừa được công bố sáng 11.6. Theo kết quả vừa được công bố, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao nhất với 372 phiếu, người có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình với 209 phiếu.

Hình thức công bố là tỷ lệ phiếu cụ thể ở 3 mức tín nhiệm của từng chức danh, gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Theo đó, tổng số ĐBQH 498 người, do vậy tất cả các số liệu so sánh là so với tổng số ĐBQH.

Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, tín nhiệm cao 330, tín nhiệm 133, tín nhiệm thấp 28

Ông Nguyễn Sinh Hùng, tín nhiệm cao 328, tín nhiệm 139, tín nhiệm thấp 25

Ông Uông Chu Lưu, tín nhiệm cao 323 phiếu, tín nhiệm 155 phiếu, tín nhiệm thấp 13

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, tín nhiệm cao 252, tín nhiệm 217, tín nhiệm thấp 22

Ông Phan Trung Lý, tín nhiệm cao 294, tín nhiệm 180, tín nhiệm thấp 18

Bà Trương Thị Mai, tín nhiệm cao 335, tín nhiệm 151, tín nhiệm thấp 6

Bà Nguyễn Thị Nương, tín nhiệm cao 292, tín nhiệm 183, tín nhiệm thấp 17

Ông Đào Trọng Thi, tín nhiệm cao 241, tín nhiệm 232, tín nhiệm thấp 19

Ông Nguyễn Tấn Dũng, tín nhiệm cao 210, tín nhiệm 122, tín nhiệm thấp 160

Ông Hoàng Trung Hải, tín nhiệm cao 186, tín nhiệm 261, tín nhiệm thấp 44

Ông Nguyễn Thiện Nhân, tín nhiệm cao 196, tín nhiệm 230, tín nhiệm thấp 65

Ông Vũ Văn Ninh, tín nhiệm cao 167, tín nhiệm 264, tín nhiệm thấp 59

Ông Nguyễn Xuân Phúc, tín nhiệm cao 248 phiếu, tín nhiệm 207 phiếu, tín nhiệm thấp 35 phiếu

Ông Hoàng Tuấn Anh, tín nhiệm cao 90, tín nhiệm 288, tín nhiệm thấp 116 phiếu

Ông Nguyễn Thái Bình, tín nhiệm cao 125, tín nhiệm 274, tín nhiệm thấp 92

Ông Nguyễn Văn Bình, tín nhiệm cao 88 phiếu, tín nhiệm 194, tín nhiệm thấp 209 phiếu

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, tín nhiệm cao 105, tín nhiệm 276, tín nhiệm thấp 111

Ông Hà Hùng Cường, tín nhiệm cao 176, tín nhiệm 280, tín nhiệm thấp 36

Ông Trịnh Đình Dũng, tín nhiệm cao 131, tín nhiệm 261, tín nhiệm thấp 100

Ông Vũ Đức Đam, tín nhiệm cao 215, tín nhiệm 245, tín nhiệm thấp 29

Ông Vũ Huy Hoàng, tín nhiệm cao 112, tín nhiệm 251, tín nhiệm thấp 128

Ông Phạm Vũ Luận, tín nhiệm cao 86, tín nhiệm 229, tín nhiệm thấp 177

Ông Phạm Bình Minh, tín nhiệm cao 238, tín nhiệm 233, tín nhiệm thấp 21

Ông Cao Đức Phát, tín nhiệm cao 184, tín nhiệm 249, tín nhiệm thấp 28

Ông Giàng Seo Phử, tín nhiệm cao 158, tín nhiệm 270, tín nhiệm thấp 63

Ông Nguyễn Quân, tín nhiệm cao 123, tín nhiệm 304, tín nhiệm thấp 43

Ông Trần Đại Quang, tín nhiệm cao 273, tín nhiệm 183, tín nhiệm thấp 24

Ông Nguyễn Minh Quang, tín nhiệm cao 133, tín nhiệm 304, tín nhiệm thấp 42

Ông Nguyễn Bắc Son, tín nhiệm cao 271, tín nhiệm 281, tín nhiệm thấp 77

Ông Phùng Quang Thanh, tín nhiệm cao 332 phiếu, tín nhiệm 144, tín nhiệm thấp 13

Ông Đinh La Thăng, tín nhiệm cao 186, tín nhiệm 198, tín nhiệm thấp 99

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, tín nhiệm cao 108, tín nhiệm 228, tín nhiệm thấp 146

Ông Huỳnh Phong Tranh, tín nhiệm cao 164, tín nhiệm 241, tín nhiệm thấp 87

Ông Bùi Quang Vinh, tín nhiệm cao 231, tín nhiệm 205, tín nhiệm thấp 46

Ông Trương Hòa Bình, tín nhiệm cao 195, tín nhiệm 260, tín nhiệm thấp 34

Ông Nguyễn Hòa Bình, tín nhiệm cao 198, tín nhiệm 269, tín nhiệm thấp 23

Bà Nguyễn Thị Doan, tín nhiệm cao 263, tín nhiệm 215, tín nhiệm thấp 13

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tín nhiệm cao 372, tín nhiệm 104, tín nhiệm thấp 14

Ông Ksor Phước, tín nhiệm cao 260, tín nhiệm 204, tín nhiệm thấp 28

Ông Nguyễn Văn Giàu, tín nhiệm cao 273, tín nhiệm 204, tín nhiệm thấp 15

Ông Phan Xuân Dũng, tín nhiệm cao 234, tín nhiệm 235, tín nhiệm thấp 22

Ông Phùng Quốc Hiển, tín nhiệm cao 291, tín nhiệm 189, tín nhiệm thấp 11

Ông Nguyễn Kim Khoa, tín nhiệm cao 267, tín nhiệm 215, tín nhiệm thấp 9

Bà Tòng Thị Phóng, tín nhiệm cao 322, tín nhiệm 145, tín nhiệm thấp 24

Ông Nguyễn Văn Hiện, tín nhiệm cao 210, tín nhiệm 253, tín nhiệm thấp 28

Ông Trần Văn Hằng, tín nhiệm cao 253, tín nhiệm 229, tín nhiệm thấp 9

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, tín nhiệm cao 286, tín nhiệm 194, tín nhiệm thấp 12

Theo TNO