BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm và kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh

Cập nhật ngày: 09/12/2014 - 12:00

Như tin đã đưa, sáng 8.12, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp lần thứ 13, khóa VIII của HĐND tỉnh đã chính thức khai mạc. Tham dự có ông Võ Văn Phuông - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. 46 trên tổng số 49 đại biểu có mặt trong phiên khai mạc (3 đại biểu vắng mặt có phép).

Buổi sáng, đại biểu HĐND tỉnh nghe báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh và các ban ngành có liên quan.

Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐND tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 chức danh do HĐND tỉnh bầu, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm 14 chức danh.

Cũng như lần trước, đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này vẫn giữ nguyên ba mức là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 42/46 phiếu, tương đương 85,71% và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, có 42 trên tổng số 46 phiếu đồng ý. Theo quy định, chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh còn phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng ra mắt HĐND tỉnh.

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1974, quê quán tỉnh Trà Vinh, ông Hùng có bằng cử nhân kinh tế, cao cấp chính trị.

Trước khi bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh, 100% đại biểu đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thảo nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 9.12, HĐND tỉnh thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Đ.V.T

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh bầu
STT Họ và tên Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
Số phiếu Tỷ lệ
 (%)
Số phiếu Tỷ lệ
(%)
Số phiếu Tỷ lệ
(%)
1 Ông Võ Hùng Việt
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
42 85.71% 4 8.16% 0 0.00%
2 Bà Phan Thị Điệp
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
18 36.73% 26 53.06% 2 4.08%
3 Ông Lâm Tấn Đông
Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
13 26.53% 28 57.14% 4 8.16%
4 Ông Nguyễn Văn Bênh
Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh
38 77.55% 7 14.29% 1 2.04%
5 Ông Võ Hoàng Khải
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân  tỉnh
33 67.35% 9 18.37% 4 8.16%
6 Ông Nguyễn Ngọc Dũng
Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh
39 79.59% 7 14.29% 0 0.00%
7 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
33 67.35% 13 26.53% 0 0.00%
8 Ông Trần Lưu Quang
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
39 79.59% 7 14.29% 0 0.00%
9 Ông Huỳnh Văn Quang
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26 53.06% 19 38.78% 1 2.04%
10 Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
28 57.14% 17 34.69% 1 2.04%
11 Ông Phan Văn Sử
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ
19 38.78% 24 48.98% 3 6.12%
12 Ông Dương Văn Thắng
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính
23 46.94% 21 42.86% 2 4.08%
13 Ông Ngô Quang Long
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh
9 18.37% 25 51.02% 12 24.49%
14 Ông Võ Văn Thi
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
21 42.86% 23 46.94% 2 4.08%